تلاش بازفید برای یافتن الگوهای نوین تجاری نوین در بازار رسانه

نوشته Ricardo Bilton
Oct 30, 2018 در تداوم فعالیت رسانه ای

تسلط انحصاری فیس‌بوک و گوگل به بازار اینترنت برای بسیاری از نهادهای رسانه‌یی و وبسایت‌های موفق و محبوب امروزی، دردسرساز شده است. یکی از این وبسایت‌ها، بازفید است که مدیرعامل آن تلاش کرده با یافتن و ارائه‌ی راه حل‌هایی، با این مشکل مقابله کند. 

BuzzFeed بازفید هم مثل بسیاری از نهادهای رسانه‌یی دیگر، با چال‌‌هایی مواجه شده است. Jonah Peretti جونا پِرِتی که مدیرعامل این وبسایت محبوب و فعال است، شماری از چالش‌هایی را که بازفید با آن‌ها روبه روست، برشمرد و به این اشاره کرد که گوگل و فیس‌بوک در میان دشمنان این وبسایتند. 

آن‌چه پرتی در نامه‌ای که امروز نوشته، به آن اشاره کرده، مایه‌ی شگفتی است، چرا که این موضوع را طرح می کند که حتی وبسایت عمده و محبوبی مثل بازفید هم با مشکلاتی مواجه است که قبضه‌ی گوگل و فیس‌بوک سبب شده اند. این نامه‌ی پرتی حدود یک ماه پس از آن نوشته و منتشر می شود که وال استریت جورنال گزارش کرد که بازفید امسال ۱۵ تا ۲۰ درصد متضرر خواهد شد. هم‌زمان، ایی مارکتر گزارش کرد که گوگل و فیس‌بوک مجموعا حدود ۶۳ درصد از بازار آگهی‌های دیجیتال را طی سال جاری قبضه کرده اند. 

پرتی هم‌چنین گفته است که بازفید قصد دارد که از دو راه عمده با تسلط گوگل و فیس‌بوک مقابله کند: اول، از راه طراحی الگوی تجاری متنوع‌تری که کم‌تر بر آگهی‌های پراکنده، و بیش‌تر بر آگهی‌های هدفمند تمرکز داشته باشد. انتظار آن است که بازفید تا سال ۲۰۱۹ با این شیوه درآمدزاتر شود. 

دوم، افزودن بخش‌هایی ویژه‌ی غذا و لباس به وبسایت است تا آینده‌ی بهتری را برای آن تامین کند. این بخش‌ها، که اجتماعی و مربوط به زندگی روزمره هستند، می توانند بر تعداد بینندگان و میزان محبوبیت وبسایت بیافزایند و آن را از تمرکز بر سیاست دور کنند تا اقبال عمومی بیش‌تری بیابد. تمرکز بر سبک زندگی و موضوعات کلی و غیرسیاسی به جای سیاست و موضوعات حساس‌تر، امکان جلب مخاطب بیش‌تر را افزایش می دهد. برخی نشریات و نهادهای رسانه‌یی دیگر هم این شیوه را برای دوام بیش‌تر و افزایش مخاطب‌شان در پیش گرفته اند.

پرتی در نتیجه‌گیری پایانی خود می نویسد: «ما در حال رشدیم. راهبرد تازه‌ی این رسانه آن است که به جای تمرکز بر یک راه و یک شیوه، فعالیت‌مان را متنوع‌تر و گسترده‌تر کنیم و از این راه، برای کسب درآمد به الگوهای گوناگون تجاری متکی باشیم . ما باید این تغییر را پذیرا باشیم، و هم‌زمان، با قدرت، فرهنگ تجربی، کنجکاوانه، و غنی را که از ابتدا مایه‌ی موفقیت‌مان بود، در عمل به کار گیریم.

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز  Tech in Asia