تفاوت های پوشش خبری کرونا در آمریکا و چین

نوشته Shraddha Chakradhar
Nov 11, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹
Covid-19

بر اساس مطالعه تازه ای که هفته گذشته در فصل نامه خبرنگاری و ارتباطات کلان منتشر شده، تفاوت های عمده ای میان شیوه پوشش خبری وتهیه گزارش از همه گیری کرونا درچین و ایالات متحده آمریکا وجود داشته است و در آمریکا تمرکز عمده بر سیاست و تنش های داخلی بوده است، که برعکس شرایط حاکم بر چین از این نظر است. 

شش نشریه علمی با عقاید سیاسی و ایدئولوژیک گوناگون به بررسی یافته های مختلف در این خصوص پرداخته و نتیجه تحقیقات خود را در این مطالعه عنوان کرده اند.  

این مطالعه با همکاری گروه بزرگی از متخصصان عفونی و پزشکان انجام شده است. 

پوشش خبری کرونا تنها بین ماه های ژانویه و مه ۲۰۲۰ بررسی شده است که اوایل کار تهیه گزارش از این همه گیری بوده است. 

این گزارش نشان می دهد که حجم خبررسانی در چین تقریبا ثابت بوده است اما در آمریکا شدت و ضعف داشته و اوج آن در پی اعلام همه گیر بودن ویروس انجام گرفته است. 

نوع گزارش هم اهمیت زیادی داشته است، در آمریکا گزارش بیشتر بر تنش های داخلی متمرکز بوده و جوانب و ابعاد سیاسی و حزب نیز داشته است در حالی که در چین این طور نبوده است. نوع واکنش و کمک بین المللی آمریکا و چین نیز در این خصوص تفاوت فاحشی داشته است. 

در آمریکا اشکالی دیگر که وجود داشته، این بوده است که گاه پیام ها و راهنمایی های متناقضی از سوی وزارت بهداشت و درمان ارائه شده است که سبب پرسش یا ابهام مردم شده است. این دو نگرش و شیوه عملکرد، حاکی از تفاوت های فرهنگی میان دو کشور و دو ملت هم هست. 

در حالی که چین کم و بیش بر همان قضایا و نکاتی که از ابتدای شیوع کرونا متمرکز بود، تمرکز داشت، آمریکا از مارس سال گذشته به تصویب لایحه ای برای کمک به شهروندانی پرداخت که در معرض آسیب ناشی از کووید-۱۹ بودند. 

برخی از این تفاوت ها ممکن است به سبب تفاوت نوع پوشش خبری سیاسی و نوع آگاهی رسانی رسانه ای در دو کشور باشد. سبب برخی مخالفت ها میان رسانه های گوناگون در آمریکا ممکن است آزادی عقاید و آرای گوناگون سیاسی و نگرش های مختلف باشد. آزادی بیان و آزادی بیشتر مطبوعات و رسانه ها سبب شده است که در آمریکا همه اقشار و گروه های جامعه به ابراز عقیده خود پیرامون کرونا بپردازند و موضوعاتی را طرح کنند که گاه بحث انگیز شده است اما این آزادی و مجال در چین به این گستردگی وجود ندارد. 

خانم چن که روی این تحقیق کار کرده است، می گوید اگر اخبار به بدگویی پیرامون عملکرد منفی رهبری ادامه دهد، ممکن است نشانه بسیار گمراه کننده یا گیج کننده ای برای شهروندان باشد. به عقیده من کرونا باید غیرسیاسی شود یعنی از آن سیاست زدایی شود و به جای آن پیرامون دانش مبارزه با آن و راه های پزشکی درمان آن گفت و گو شود. 

چن و همکارانش به ورای پوشش خبری مه ۲۰۲۰ می اندیشند. این گروه همچنین شیوه همکاری کشورهای گوناگون و نوع روایت خبری آنها از گروه های مختلف نژادی و تباری را بررسی خواهند کرد. 


این مقاله بدوا از سوی آزمایشگاه خبری نیمن منتشر شده و بازنشر آن با اجازه انجام گرفته است. 

 تصویر از آنسپلش، عکاس: Mufid Majnun .