تغییر چهره و ماهیت خبرنگاری تحقیقی در آفریقا به همت یک خبرنگار اوگاندایی

نوشته Arinze Chijioke
Jul 30, 2021 در خبرنگاری تحقیقی
View of Kampala, Uganda's capital

دو سال پیش یک خبرنگار تحقیقی اوگاندایی به نام Solomon Serwanjja سولومون سروانجا با برنامه ای به نام چشم آفریقای بی بی سی همکاری خود را آغاز کرد و مستندی ساخت. این مستند با تمرکز بر شهروندان اوگاندایی تهیه شد که به سبب کمبود دارو در بیمارستان های دولتی، ناگزیر بودند به بیمارستان های خصوصی مراجعه کنند.

همزمان با کار تیمی که بر روی این مستند کار می کردند اما، مسئولان اوگاندایی سروانجا و همکارانش را به سرقت داورهای کم یاب متهم کردند.

پلیس به خانه وی حمله کرد و او را بازداشت کرد، اما بعد با دخالت بی بی سی آزاد شد.

موضوع اما این بود که اگر بی بی سی به کمک وی و گروه همکارانش نیامده بود، چه اتفاقی می افتاد و آیا آنها آزاد می شدند یا نه.

وی پس از این دشواری، به کار تحقیقی خود برای تهیه گزراشش ادامه داد. او می گوید نمی داند اگر بی بی سی و دیگر نهادهای عمده خبری در اوگاندا فعال نبودند، چه اتفاقی ممکن بود بیافتد و آیا وی امکان انجام کار خبرنگاری تحقیقی و تهیه مستندش را پیدا می کرد؟

سروانجا و ريموند موجینی که خبرنگار تحقیقی و سردبیری است که برای ان تی وی اوگاندا کار می کند، به بررسی امکان ایجاد فضایی خنثی و بی طرف برای فعالیت های تحقیقی خبرنگاران پرداختند.

آنها توانستند در همان سال برای طرح نهادی به نام اجتماعی آزاد برای آفریقای شرقی تقاضای یک وام بلاعوض کنند که دریافت کردند.

مهارت های خبرنگاری تحقیقی

این نهاد که با همکاری نزدیک این دو همکار خبرنگار ایجاد شده و از زمان تاسیسش به فعالیت پیوسته پرداخته، به آموزش خبرنگاران و برگزاری دوره های آموزشی و وبینار نیز پرداخته است.

از طریق این دوره ها، این نهاد به تعليم و تقویت مهارت های خبرنگاران و اتاق های خبر به ویژه پیرامون ابزار و فن آوری های تازه خبرنگاری دست زده است. سروانجا می گوید هدفش آن است که همراه تیمش به کل قاره‌ آفریقا سفر کند و به خبرنگاران کمک کند تا این مهارت های حیاتی را کسب کنند.

همکاری و تعامل مداوم

این نهاد روابط را در میان خبرنگاران تحقیقی در آفریقا ایجاد کرده است و برنامه ای برای تعامل خبرنگاران و همکاری آنها با یکدیگر فعال کرده است. شعار این نهاد آن است که تعامل و همکاری آینده خبرنگاری تحقیقی در آفریقاست، به ویژه همکاری ها و تعامل های بین قاره ای و فراقاره ای.

تأمین بودجه

تهیه گزارش های تحقیقی اغلب هزینه برند. این نهاد به تامین هزینه خبرنگاران و پژوهشگران و گزارشگران تحقیقی می پردازند تا مانع از سوختن گزارش ها و خبرهایی شوند که تهیه آنها صرفا به سبب نبودن امکانات کافی مالی، میسر نشد.

حمایت حقوقی

این نهاد خدمات حقوق و در صورت نیاز، مشاوره و کمک هزینه وکالت را برای موارد خاصی که در آنها خبرنگاران به کمک حقوقی یا پشتیبانی وکیل نیاز دارند، می پردازد.

امنیت

یکی از اهداف دراز مدت این موسسه آن است که بیست هكتار زمین در اوگاندا بخرد و در آن خانه های امن برای خبرنگاران بسازد تا امکان برخورداری از امنیت خبرنگاران تحقیقی را فراهم کند.

چنانکه سروانجا می گوید، امنیت خبرنگاران تحقیقی در نهاد وی از اولویت کلیدی برخوردار است.

 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Drew Willson