ایده های خبرنگاران پادکست ساز اوکراینی

نوشته Olha Dubenska
Oct 18, 2020 در خبرنگاری چند رسانه ای
podcasting

از سال ۲۰۱۹، سه چهارم رسانه های خبری پادکست ویژه خود دارند. تنها در سال گذشته، هنگام آمارگیری موسسه نظرسنجی پیو، شمار پادکست در سراسر جهان حدود سی درصد افزایش داشت و نزدیک به دوازده هزار  پادکست جدید نیز در حال شکل گیری بود. 

در اوکراین، تقاضا برای پادکست هنوز زیاد نیست، اما به رو به افزایش است. Andrii Ianitskyi که مدیر مرکز خبرنگاری دانشکده اقتصاد کی اف است، می گوید شمار شنوندگان پادکست در اوکراین چند ده تن است، اما اوکراین چهل میلیون تن جمعیت دارد و تعداد شنوندگان به مرور بیشتر خواهد شد. 

Maxim Shevchuk، بنیانگذار نهاد Podcasts NOW می گوید طی سال گذشته رسانه های اوکراینی از جمله رادیو و نشریات اینترنتی به گونه ای فزاینده به سمت پادکست روی آورده اند.

تعداد کسانی که از سال ۲۰۲۰ در آمریکا به پادکست گوش کرده اند، به ۱۵۵ میلیون رسید. بر اساس برآوردهای انجام شده، میزان‌ درآمد حاصل از آگهی های پادکست در آمریکا حدود یک میلیارد دلار بوده است. برای اوکراین هنوز بسیار زود است که درآمد قابل توجهی از آگهی های پادکست داشته باشند. 

برای رسانه ها، افزودن پادکست راهی است برای جلب مخاطبان جوانتر. این، راهی نوین برای رسانه های اوکراینی است که هنوز در این مورد تجربه کافی ندارند. اوکراین هنوز پادکست موفق و محبوبی ندارد. 

امروز در اوکراین، شبکه های رادیویی فعالترین رسانه های شنیداری هستند. اینجا خلاصه ای از حاصل گفت و گوی ما را با چند پادکست ساز اوکراینی می خوانید.

برخی پادکست سازان اوکراینی می گویند از به کارگیری شیوه های نوین برای ساختن محتوای پادکست واهمه ای ندارند. اما بسیاری از پادکست ها تحت فشار مالی هستند. با آن که اوکراینی ها هنوز کاملا به ایده پادکست خو نکرده اند، بسیاری پادکست سازان معتقدند که مخاطبان به مرور به پادکست و شنیدن آن بیشتر انس خواهند گرفت و به آن علاقمند خواهند شد.

با آن که همه گیری ویروس کرونا در اوکراین اثر مخرب زیادی برعرصه پادکست نگذاشته است، بی اثر هم نبوده است. بیش از نود درصد شنوندگان پادکست در اوکراین می گویند طی دوران همه گیری به پادکست گوش کرده اند و تعداد دفعات دانلود و پخش پادکست طی این مدت به اندازه گذشته بوده است. شیوع جهانی همه گیری ویروس کرونا در جهان تحولاتی ایجاد کرده و روندهای رسانه ای تازه ای نیز به وجود آورده است، که عرصه پادکست،‌ و پادکست های اوکراین نیز بخشی از این روندند. 


تصویر اصلی از آنسپلش با مجوز Hadis Malekie.