الیزابت پلانک در مورد فعالان و اقلیت ها در اتاق خبر میگوید

نوشته Clothilde Goujard
Oct 30, 2018 در تنوع

 همزمان با آن که رسانه های آمریکای شمالی شیوه ارائه خبر خود به مخاطبانشان را تغییر می دهند، اتاق های خبر هم در حال تحولند.

با آن که اغلب اعضای تحریریه رسانه های امروزی را مردان تشکیل می دهند، صنعت جدید رسانه، امکانات جدیدی را برای بازآفرینی مفهوم خبرنگاری فراهم کرده است. دیگر تنها شیوه ارائه خبر نیست که اهمیت دارد، بلکه کسی که آن را ارائه می کند هم مهم است.

الیزابت پلانک Elizabeth Plank عضوی از این نسل جدید خبرنگاران است. این خبرنگار کانادایی ۲۸ ساله کار خود را در Mic به عنوان کارآموز آغاز کرد. ظرف دو ماه، موفق شد یک میلیون مخاطب را به وبسایت جلب کند. او این روزها در واکس Vox.com به عنوان تهیه کننده ارشد فعالیت می کند و سیاست آمریکا را پوشش می دهد و قصد دارد در صنعتی که برای آن کار می کند، تغییراتی ایجاد کند.

براساس آمار رسمی، در سال ۲۰۱۵ درصد خبرنگاران غیرآمریکایی که در روزنامه های آمریکایی کار می کردند ۱۲ و هفت دهم بود و زنان تنها ۳۷ و ا دهم درصد اعضای اتاق های خبر را تشکیل می دادند. این درحالی است که آمار نشان می دهد درصد غیرآمریکاییان در این کشور ۳۷ است و تا سال ۲۰۶۰، تعداد غیرآمریکاییان از شهروندان آمریکایی بیشتر خواهد شد. این آمار نشان می دهد که اتاق های خبر آمریکا مشکل تنوع دارند و به اندازه کافی تمام گروه هایی را که در این کشور کار و زندگی می کنند، در برنمی گیرند.

اما پلانک می گوید به دموکراسیزه شدن رسانه ها و خبرنگاری خوشبین است. او متوجه افزایش تنوع در اتاق های خبر شده است و معتقد است که این تحول نه تنها بر خبر، بلکه بر دموکراسی اثر خواهد گذاشت.

او می گوید:‌«به نظر من هیجان انگیز است که ما تنوعی از صداها و دیدگاه های مختلف داشته باشیم. این تنوع کل اجتماع ما را غنی تر می کند، چون ما از مسئولان دولت خواستار پاسخگویی هستیم و کار رسانه را انجام می دهیم اما این کار را به نحوی انجام می دهیم که منعکس کننده نظر مردم هم هست.»

پلانک می گوید به عقیده او خبرنگاران باید عقاید شخصی خود را مطرح کنند و به اشتراک بگذارند. او در مورد بهداشت باروری در جامعه آمریکا صحبت کرده است، در زمانی که این موضوع بسیار داغ بود.

این خبرنگار اضافه می کند که پیش از آن که خبرنگار شود، فعال اجتماعی بوده است و در دانشکده اقتصاد لندن دستیار تحقیق بوده است. در همان زمان بود که شروع به نوشتن مقاله برای هافینگتن پست کرد. به دنبال آن، دنیای آکادمیک را ترک کرد، چون به این نتیجه رسیده بود که برای او، بهترین راه برای کوشش و رسیدن به موفقیت، کار رسانه ای است. امروز، او به عنوان فعال اجتماعی کوشش می کند در جامعه موثر باشد و از این بابت هم واهمه ای ندارد. او می گوید:‌«به نظر من هر خبرنگاری فعال اجتماعی هم هست و باید عقاید و باورهای خود را با جامعه در میان بگذارد. من هم این کار را می کنم، و می گویم که یک فمینیست کامل هستم.»

تصویر اصلی از Elisabeth Woldt. تصویر فرعی: ویدیویی از Mic.