آی جی نت مترجم انگلیسی به روسی استخدام می‌کند

منتشر شده در Oct 19, 2022 در اخبار آی جی نت

خبرنگارانی که سه تا پنج سال تجربه کار ترجمه انگلیسی به روسی دارند، می توانند برای این فرصت شغلی اقدام کنند. 

متقاضیان باید به گفتار و نوشتار به زبان انگلیسی تسلط کامل داشته باشند و از توانایی بالایی برای برقراری ارتباط برخوردار باشند. تسلط کامل به زبان روسی و ترجمه نیز از ملزومات اقدام برای این فرصت است. 

وبسایت آی جی نت برای بخش روسی خود مترجم استخدام می‌کند. این وبسایت بخشی است از فعالیت مرکز بین المللی خبرنگاران مستقر در واشنگتن دی سی در آمریکا. 

مترجم زبان روسی همکاری نزدیکی با سردبیر وبسایت روسی خواهد داشت و با همکاران دیگر آی جی نت نیز در ارتباط کاری خواهد بود. 

نوشتار، تحقیق، ترجمه، یافتن مطالب مناسب برای ترجمه با تایید سردبیر وبسایت روسی، و ترجمه مقالات و فرصت‌های خبرنگاری در میان وظایف این مترجم خواهد بود. 

این فرصت کاری، پاره‌وقت و قراردادی است. 

به تقاضاهای فرستاده شده به نوبت رسیدگی خواهد شد.