بررسی راه‌های تنوع اتاق خبر در نشست خبرنگاران آسیایی

نوشته Tabitha Richmond
Nov 2, 2018 در تنوع
SAJA panel

در هجدهمین مراسم سالانه‌ی اهدای جوایز انجمن خبرنگاران آسیای جنوبی، شرکت کنندگان در این مراسم در خصوص تجارب خود پیرامون تنوع اتاق‌های خبر و تلاش برای مشارکت بیشتر خبرنگاران از تبارهای گوناگون صحبت کردند.

چندی پیش، از اعضای South Asian Journalists Association  (انجمن خبرنگاران آسیای جنوبی)  و خبرنگارانی که این منطقه‌ی جهان را پوشش داده اند، دعوت شد که از مقالات و گزارش‌های بیش از سی خبرنگار تقدیر کنند. 

طی این نشست، چند خبرنگار از چند نشریه و نهاد معتبر خبری به بحث پیرامون تنوع و ضرورت وجود تنوع در آرایش اتاق‌های خبر پرداختند و به این اشاره کردند که این کار، چگونه می تواند میزان اعتماد به رسانه‌ها را افزایش دهد. 

یکی از خبرنگاران پولتیکو که در این نشست حضور داشت، از تجارب خود گفت، به ویژه از این نظر که او در میان تنها خبرنگاران غیرسفید پوستی است که تحولات پنتاگون را پوشش می دهد. او افزود که با این وصف، وزارت دفاع آمریکا از دیدگاه‌های گوناگون و تنوع خبرنگاران استقبال می کند.

خبرنگاران دیگری که در این نشست سخنرانی کردند، گفتند که مهمترین بخش کار خبررسانی آن است که دیدگاه‌های مختلف را منعکس کند. 

در ادامه، یکی از خبرنگاران افزود که عدم اعتماد مردم به رسانه‌ها طبیعی است، به ويژه وقتی می بینند که افکار و عقاید آن‌ها بازتابی در رسانه‌ها پیدا نمی کند. او گفت که اتاق‌های خبر باید کار بررسی عملکرد خود را آغاز کنند تا اطمینان خاطر یابند که تنوع واقعی در کارشان مشهود است. 

این خبرنگاران توصیه‌هایی را هم برای افزایش تنوع دیدگاه در اتاق‌های خبر برای گردانندگان اتاق‌های خبر و سردبیران دارند که این‌جا آن‌ها را می خوانید. 

تنوع در اتاق خبر را اولویت کاری خود قرار دهید

به ضرورت افزایش تنوع در همه‌ی سطوح و ابعاد بیاندیشید. این امر باید در سطوح میانی بررسی شود و جدی تلقی شود و نوعی رویکرد واحد نسبت به این نوع ترکیب در اتاق خبر اتخاذ شود. 

برای انگیزه دادن به خبرنگاران، یا در شرایطی که اتاق خبر یا نهاد رسانه‌ای با مشکلات یا چالش‌هایی مواجه می شود، بهره بردن از تجربه و تخصص کارشناسان رسانه‌ای اهمیت و ارزش پیدا می کند. 

شفاف باشید

تعداد کارکنان اتاق خبر خود را منتشر کنید تا بتوانید برای پاسخ‌گویی تدارک ببینید. بر اساس آمار سال ۲۰۱۷ نشان داده که در آمریکا، کارکنان و خبرنگاران بیش از دویست اتاق خبر همگی سفیدپوستند. مهم آن است که آمار و اطلاعاتی از این دست، منتشر شود تا گردانندگان اتاق‌های خبر بکوشند تا تعادل و توازن لازم را در اداره‌ی اتاق‌های خبر تحت نظرشان اعمال کنند و گروه‌های ناظر نیز در جریان این نوع جزییات قرار بگیرند. 

تمام دیدگاه‌ها و صداها را انعکاس دهید

باید دقت کنید تا تنها صدای یک نفر را در رسانه‌تان منعکس نکنید. اطمیمنان یابید که اعضای گروه شبکه‌های اجتماعی و روابط عمومی و ارتباطات‌تان در پی ترویج انواع گوناگونی از موضوعات و ایده‌ها از همه‌ی اعضای اتاق خبر هستند. این کار سبب می شود که مخاطبان نیز گونه گونی بیش‌تری پیدا کنند. 

گروه‌هایی از کارکنان اتاق خبر تشکیل دهید تا از تنوع یافتن آن اطمینان یابید

بخش مهمی از ایجاد تنوع، آن است که مطمئن باشید می تواند ادامه یابد. ایجاد گروه‌های کوچک از کارکنان و خبرنگاران اتاق خبر به کارکنانی که در اقلیت هستند، امکان و اجازه‌ی آن را می دهد که جایی برای آن داشته باشند که آزادانه کار و صحبت کنند و از این راه، بر مدیریت و شیوه‌ی اداره‌ی رسانه نیز اثر بگذارند. این نوع گروه‌ها می تواند به اعضای اتاق خبر کمک کند تا مهارت‌های مدیریت خود را تقویت کنند، بر میزان دیده شدن خود و کارشان بیافزایند، به سطوح بالاتر مدیریت دسترسی داشته باشند، و در استخدام و به کارگیری اعضای تازه‌ی اتاق خبر از گروه‌های گوناگون اجتماع، موثر واقع شوند. 

نمونه‌ای از به کارگیری این نوع تدابیر موثر، رسانه‌ی واکس است که به سبب به کارگیری دقیق اصول برابری و تنوع در اتاق خبر و عملی کردن موفقیت آمیز طرح‌های ایجاد و گسترش تنوع در اتاق خبر، از شورای حقوق بشر نمره‌ی ۹۵ از ۱۰۰ گرفت. 

 

انتشار تصاویر با اجازه‌ی Alexandra Sarabia/SAJA.