کوشش یک نهاد نوپا برای افزایش تعامل فرامرزی خبرنگاران

نوشته Natalia Smolentceva
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تعاملی

Hostwriter (نویسنده‌ی میزبان) یک نهاد رسانه‌ای تازه کار است که در برلین مستقر است و هدف و کوششش تعامل رسانه‌ای میان خبرنگاران است و اخیرا جایزه‌ی چالش اثرگذاری گوگل را دریافت کرده است.  

ابزار تعامل ویژه‌ی خبرنگاران

Tabea Grzeszyk که یکی از سه بنیانگذار این نهاد است، به دنبال سفری به خاورمیانه که طی آن از  Couchsurfing استفاده کرد، تصمیم گرفت این نهاد را پایه گذاری کند. او در سال ۲۰۱۰ و در سفر به تونس در ابتدای جریان بهار عربی، در آن کشور تعدادی آشنا پیدا کرد که در خانه‌های آن‌ها ماند و ارتباطاتی گسترده یافت که برای کار خبرنگاری اش بسیار مفید بود. او تصمیم گرفت که Couchsurfing را که وسیله‌ای برای تعامل و ارتباط شهروندان کشورهای گوناگون با یکدیگر است و باید در آن ثبت نام کرد تا بتوان از خدمات تعامل با دیگر شهروندان بهره مند شد، در نهادی مختص خبرنگاران ایجاد کند. 

قواعد تعامل موفق فرامرزی

Hostwriter می خواهد تجربه‌ی نوشتن و تهیه‌ی گزارش را به شیوه‌ی دسته جمعی ممکن کند، اما مهم آن است که اگر همکاری میان خبرنگاران انجام می شود، همه‌ی شرایط کار از تحقیق گرفته تا نوشتن و مصاحبه، و بعد هم پرداخت حق‌الزحمه، روشن و شفاف باشد. 

Grzeszyk می گوید همکاری دو جانبه باید به نفع هر دو سوی کار باشد. 

ایجاد هیجان ورای مرزها

با بردن جایزه‌ی پانصد هزار یورویی گوگل، امکان گسترش Hostwriter  ایجاد شده است. این نهاد هم اکنون در ۱۲۹ کشور عضو دارد اما هدف، آن است که دست کم یک نویسنده‌ی میزبان در همه‌ی کشورهای جهان داشته باشد. در پایان ماه سپتامبر، این نهاد نشستی را به نام نشست سفیران The Ambassador Summit در لهستان برگزار خواهد کرد. خبرنگاران از سراسر جهان می توانند در این نشست شرکت کنند.  

بهترین گزارش‌های سال از سوی این نهاد (Hostwriter) جایزه دریافت خواهند کرد. سال گذشته جوایز به طرحی تعاملی اختصاص یافت که گزارشی پیرامون دخالت چین در آفریقا را شامل می شد و گزارش دیگر هم گزارشی بود از تراجنسی‌های استانبول. 

 

تصویر اصلی از Unsplash، با مجوز Priscilla Du Preez.