چند توصیه برای اطمینان از صحت خبر

نوشته David Brewer
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

وظیفه روزنامه نگار یافتن خبر، اطمینان از صحت آن، تبدیل آن به گزارش و انتشار آن است.

به نظر می رسد انجام این کار آسان باشد، اما این گونه نیست. بی دقتی در تهیه خبر و سستی در ابراز اطمینان از صحت آن می تواند عواقبی را به همراه داشته باشد.

اطمینان از صحت خبر مهم ترین اصلی است که روزنامه نگاری را از شایعه پراکنی متمایز می کند.

برای اطمینان از صحت خبر و این که این کار را به خوبی انجام داده اید، این سه توصیه را به کار بگیرید.

آیا خود شما مانع از اطمینان از صحت خبر هستید؟

گاهی خود روزنامه نگار مانع اصلی بر سر راه اطمینان از صحت خبر است. ممکن است روزنامه نگار ذینفع باشد یا پیش داوری خاصی نسبت به موضوع داشته باشد. روزنامه نگار ممکن است بررسی موضوع را در حالی شروع کند که پیش از آغاز کار، نتیجه خاصی را در ذهن خود پرورانده است. روزنامه نگار ممکن است پیش از شروع کار، خط اصلی گزارش را تعیین کرده باشد و بخواهد بر اساس آن به واقعیت ها پی ببرد. چنین شرایطی منجر به پیشداوری می شود و بی طرفی روزنامه نگار را نقض می کند. هیچ گاه نباید گذاشت که کارمان تحت تاثیرعلاقمندی هایمان قرار بگیرد.

اصل را بر دو مبنع معتبر بگذارید

بیشتر سازمان های خبری از این اصل پیروی می کنند که برای اطمینان از صحت یک خبر، برخورداری از دو منبع معتبر کافی است. بهتر است که هنگام بررسی این موضوع، گزارش های منتشر شده به وسیله خبرگزاری ها را به عنوان یک منبع در نظر بگیریم و سپس به سراغ یافتن یک منبع معتبر دیگر برویم که حاضر باشد به طور رسمی اطلاعات مورد نظر را تایید کند. البته گاهی افراد به خاطر نگرانی های امنیتی یا دیگر مسائل نمی خواهند اسمشان منتشر شود و شما مجبورید بدون ذکر نام خبر را منتشر کنید. در این صورت از اعتبار منبع مورد نظر 100% اطمینان حاصل کنید.

مراقب اخبار خبرگزاری ها باشید، ممکن است درست نباشد

بعضی از سازمان های رسانه ای به کپی برداری از اخبار خبرگزاری ها بسنده می کنند. این کار از نظر حرفه ای غلط نیست اما در مواردی پیش آمده که خبرگزاری ها یک خبر غلط را از روی دست هم کپی کرده اند. خود را هیچ وقت در وضعی قرار ندهید که به خاطر کپی بدون بررسی اخبار خبرگزاری ها مجبور از عذرخواهی از مخاطبانتان شوید. چنین وضعی به اعتبار سازمان رسانه ای شما نزد مخاطبان آسیب خواهد زد.

این مطلب پیش از این در سایت Media Helping Media منتشر شده بود که پس از کسب اجازه خلاصه ای از آن به فارسی ترجمه شد.