چالش های دسترسی خبرنگاران برزیل به اطلاعات آزاد

نوشته Nadya Hernández
Mar 21, 2019 در خبرنگاری تحقیقی
Stacks of paper

 

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۲۰۱۲ در برزیل تصویب شد اما بسیاری از خبرنگاران و پژوهشگران دراجرای آن با چالش روبه رو شده اند. این مطلب به بررسی یک نهاد خبرنگاری می پردازد که با تهیه و ارسال یک خبرنامه به بررسی این چالش‌ها می پردازد. 

اغلب خبرنگاران و پژوهشگران برای دسترسی به اطلاعاتی که از نهادهای دولتی گوناگون نیاز دارند، با چالش مواجه‌اند.

لوییس فرناندو تولیدو، ماریا ویکتوریا راموس، و لئو آرکوورده خبرنامه‌ای را برای بررسی این چالش‌ها تهیه کرده اند که هر دو هفته یک بار برای تعدادی خبرنگار می فرستند. این‌جا اهداف تهیه و ارسال این خبرنامه را مرور می کنیم.

کمک به خبرنگاران برای یافتن بهترین داده‌های موجود

منابع خبری برای خبرنگاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این خبرنامه که دو هفته یک بار برای تعداد زیادی از خبرنگاران برزیلی فرستاده می شود، داده هایی را در دسترس آن‌ها قرار می دهد که از راه آن‌ها بتوانند منابع گوناگون اطلاعات خود را بررسی و آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنند و در عین حال به حرفه‌ای های رسانه نیز می آموزد که چگونه می توانند از اطلاعات آزاد استفاده کنند.

این خبرنامه دسترسی خبرنگاران را به اطلاعات و داده هایی ممکن می کند که دور از دسترس بوده اند یا دسترسی به آن‌ها پیش از تصویب قانون سال ۲۰۱۲ دسترسی به اطلاعات در برزیل، دشوار بوده است. تولیدو می گوید که هدف اصلی گروه او آن است که پرسش‌های قابل طرح را مطرح کند و نشان دهد که چه داده ها و مدارکی موجود است و می تواند در دسترس خبرنگاران قرار گیرد و خبرنگاران چگونه می توانند از آن‌ها استفاده کنند.

 خبرنامه به دست خبرنگاران برای خبرنگاران تهیه می شود

این خبرنامه طرحی است از موسسه ی داده های عمومی که خبرنگاران، پژوهشگران، و شهروندان علاقمند را ترغیب می کند که سیاستگران و صاحبان قدرت را پاسخ‌گوی تصمیم‌ها و کارهای خود قرار دهند.

این طرح به پاسخ‌گویی تقاضاهای خبرنگاران برزیل برای دسترسی به داده ها و اطلاعات همگانی می پردازد و راه های مواجهه با موانع سر راه آن‌ها را تشریح می کند. خبرنگاران در این راستا می توانند پرسش‌های خود را نیز با تهیه کنندگان و گروه توزیع کننده‌ی این خبرنامه مطرح کنند تا برای فعالیت‌های خود راهنمایی بگیرند.

این گروه سه نفری خبرنگار می گویند که خبرنامه‌ی آن‌ها که از روز ۲۱ ژانویه امسال (۲۰۱۹) فعال شده و هر دو هفته یک بار برای کاربران و علاقمندان فرستاده می شود، حاوی راهنمایی‌های ارزشمندی برای خبرنگارانی است که در گردآوری داده برای تهیه‌ی گزارش با مشکلاتی مواجه‌اند. 

تولیدو و هم‌کارانش متقاعد شده اند که با افزایش آگاهی خبرنگاران برزیلی، فرایند دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی نیز بهبود خواهد یافت و در نهایت به ایجاد و گسترش فرهنگ شفاف سازی منتج خواهد شد. 

جامعه‌ی این خبرنامه ورای مرزهای برزیل فعال است

روز ۱۹ مارس امسال یک نهاد رسانه‌ای برزیل آغاز هم‌کاری خود با ماک راک را که یک وبسایت خبری مستقر در آمریکاست اعلام کرد و هدف از این هم‌کاری را گردآوردن و نزدیک کردن خبرنگاران، پژوهشگران، فعالان، و شهروندان عادی علاقمند عنوان کرد تا به درخواست، تحلیل، و همرسانی مدارک و داده های دولتی بپردازند.

هدف غایی این نهاد از این هم‌کاری هم‌چنین آن است که از داده هایی که نهادهای آمریکایی در دسترس دارند، در صورت ،مفید بودن برای جامعه‌ی برزیل، استفاده کنند و به این ترتیب دسترسی عموم و به ویژه خبرنگاران را به اطلاعات آزاد، هم در آمریکا و هم در برزیل، تسهیل و تسریع کنند.

 


 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Beatriz Pérez Moya.