پوشش خبری تغییرات اقلیمی؛ اکنون و آینده

Nov 25, 2020 در خبرنگاری محیط زیست
Rows of solar panels on snowy ground in front of mountains

پیش بینی های علمی حاکی از آن است که امسال زمین به گرم ترین سیاره جهان تبدیل خواهد شد. کارشناسان می گویند بحران اقلیمی ممکن است به زودی تمامی پیشرفت های قرن اخیر را محو کند و اجتماعاتی که بیش از همه قربانی این بحران شده اند بیش از دیگر اجتماعات گرفتار همه گیری ویروس کووید-۱۹ نیز هستند. 

همزمان، تلاش برای رسیدن به منابع انرژی پایدار نیز به گونه ای فزاینده در جریان است. شرکت کنندگان در پنل تهیه گزارش از تغییرات اقلیمی در وبینار اخیر مرکز بین المللی خبرنگاران به این موضوع پرداختند. کارشناسانی که در این پنل شرکت کردند، ایملدا آبانو، از مدیران شبکه خبرنگاری زمین، دیوید کالووی، بینانگذار و سردبیر نهاد خبری پژوهش اقلیمی کالووی، و گوستاوو فالیروس، بینانگذار وبسایت اینفوآمازونیای برزیل، و جنیفر دورآ بودند. 

خلاصه مطالبی را که در این وبینار عنوان شد، اینجا می خوانید:

زوایای گزارش

تغییرات اقلیمی عرصه گزارشگری و چرخه خبری امروز را به خود اختصاص خواهد داد. آبانو گفت که موضوع اصلی گزارش های آسیایی نقطه اشتراک میان تغییرات اقلیمی و سوانح طبیعی است. اما فالیروس گفت که فشارهای سیاسی از معضلات زیست محیطی طی سال آینده و ورای آن، موضوع اغلب گزارش های برزیل خواهد بود. 

کالووی خاطرنشان کرد که نخستین گزارش مهم زیست محیطی سال ۲۰۲۱ در ایالات متحده به روی کارآمدن جو بایدن و پیوستن دوباره آمریکا به توافقنامه اقلیمی پاریس تخصیص خواهد یافت. موضوع مهم دیگر این خواهد بود که آیا مبارزه با همه گیری جهانی ویروس کرونا به شیوه ای سبز انجام خواهد شد یا نه. 

تعامل با مخاطبان 

درک همگانی تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین همچنان اندک است. 

فالیروس گفت که تغییرات اقلیمی بر همه ابعاد زندگی مردم جهان اثر می گذارد و خبرنگاران می توانند با یافتن راه هایی برای روایت کردن آن و تهیه گزارش از آن، این موضوع مهم را به گزارش های خود وارد کنند و درک و دریافت عمومی از آن را افزایش دهند. 

نظر کالووی این بود که بخشی از مشکل آن است که تغییرات اقلیمی همواره به عنوان رویدادی در آینده مطرح شده است و در نتیجه ضرورت پرداختن فوری به آن هنوز در میان مردم عادی حس نمی شود. 

آبانو به تنوع بیشتر شیوه های پوشش خبری تغییرات اقلیمی امروز در مقایسه با گذشته و نیاز به به کارگیری ابزار امروزی و روزآمدی مثل نقشه های مدرن، پهپاد، و اینفوگرافیک برای غنای گزارش اشاره کرد. وی گفت که این همه، امکان ارتباط و تعامل با مخاطبان را افزایش می دهد و توانایی درک گزارش ها توسط مخاطبان را نیز بیشتر می کند. 

 ورود به عرصه تهیه گزارش از تغییرات اقلیمی

شرکت کنندگان در وبینار گفتند که به رغم وجود ده ها روش گوناگون برای ورود به عرصه خبرنگاری تغییرات اقلیمی، که گاه به ویژه برای خبرنگاران تازه کار و جوان دشوار و غامض است، راه های بسیاری برای وارد کردن خبرنگاری اقلیمی به کار گزارشگری وجود دارد. 

یک چالش عمده پوشش خبری تغییرات اقلیمی یافتن شیوه هایی برای رقابت با اخبار سیاسی و رویدادهای روز است. آبانو گفت که خوشبختانه شمار خبرنگارانی که مشتاق به ورود به این عرصه هستند، بسیار است. 

بهبود کیفیت گزارشگری در آینده

آبانو گفت مهمترین نکته این است که خود خبرنگاران با موضوع تغییرات اقلیمی آشنا باشند و به زیر و بم آن اشراف یابند تا بتوانند موضوع را در گزارشهایشان به شیوه ای همه فهم به مخاطبان منتقل کنند. وی افزود که تعامل انسانی بیشتر، توجه بیشتری را به گزارش های این عرصه جلب خواهد کرد. 

کالووی گفت خبرنگاران باید آماده درک مفاهیم انتزاعی علمی و به کارگیری ابزاری چون هوش مصنوعی باشند. او گفت که به رغم آن که خبرنگاری محیط زیست مدت بسیاری است که وجود داشته، با توجه به تغییرات مداوم اقلیمی، نیاز فزاینده ای به این نوع گزارشگری حس خواهد شد. 

فالیروس نیز به اهمیت درک مفاهیم علمی و تخصصی محیط زیست و تغییرات اقلیمی اشاره کرد و به ضرورت تعامل و همکاری میان خبرنگاران این عرصه نیز پرداخت. او گفت هر قدر ارتباط خبرنگاران جای جای جهان با یکدیگر بیشتر باشد، و همکاری شان برای تهیه گزارش هایی از این دست افزایش یابد، میزان پوشش خبری بیشتر، و گزارش ها غنی تر خواهند بود.  

 


 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Science in HD.