واشنگتن پست برای تصحیح اشتباه ها فرم غلط گیری آنلاین راه اندازی کرد

نوشته Dana Liebelson
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

روزنامه واشنگتن پست به مراجعه کنندگان به سایتش امکان داده است تا در صورتی که متوجه اشتباه در متن یا محتوای مطالب می شوند، آن را به وسیله یک فرم آنلاین به سردبیران روزنامه گوشزد کنند.

کاربران همچنین می توانند با استفاده از این فرم نظر خود را درباره محتوای روزنامه و سایت آن و همچنین موضوع های مورد نظر برای تهیه گزارش را پیشنهاد کنند.

واشنگتن پست در تلاش است در تعامل با مخاطبان و کاربران سایت، محتوای خود را بهبود ببخشد.

سایت واشنگتن پست پیش از این با راه اندازی خدمات حقیقت یاب، سعی کرد تا مانع از انتشار نکات غیرواقعی شود.