مقابله با چالش های روانی و اضطراب در حرفه روزنامه نگاری

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

این هفته با یکی از دوستانم صحبت می کردم. این حرفم که کار روزانه خبری می تواند چقدر پراضطراب باشد خیلی  او را متعجب کرد. البته این دوست من می داند که پوشش خبری وقایع مهمی مانند حملات تروریستی یا سوانح طبیعی بسیار پریشان کننده است. اما او متوجه نبود که گویندگان رادیو- تلویزیون یا روزنامه نگاران 24 ساعته مشغول پوشش خبری بحران های مختلف در سراسر  جهان هستند.

به قول مایکل کانلی، نویسنده آمریکایی رمان های پلیسی، "هر پرونده بخشی از مبارزه در نبردی است که تمامی ندارد." امکان بروز بحران هر روز وجود دارد و ما معمولا نمی توانیم شرایط بحرانی را تغییر بدهیم. توفان و جنگ اتفاق خواهد افتاد. تروریست ها در جهان وجود دارند. حتی رویدادهای معمولی شاید طوری باشد که خاطرات منفی آنها در ذهن شما باقی بماند. این سوال مطرح است که در برابر تمام رویدادها چطور باید عمل کرد؟ شما شاید نتوانید مسیر رخدادها را تغییر دهید اما می توانید در نحوه برخورد با آنها تغییر ایجاد  کنید.

برای حفظ توانایی پوشش خبری بحران های بزرگ و کوچک در درازمدت، باید توجه داشته باشید که حرفه روزنامه نگاری بیشتر به مسابقه دوی ماراتن شباهت دارد تا دوی سرعت.

حتی در یک رویداد فاجعه آمیز باید اول از خودتان مراقبت کنید تا از فرسوده شدن پیشگیری کرده باشید. من خیلی وقت ها به کارآموزان خود می گویم باقی ماندن در حرفه روزنامه نگاری منوط به تمرین مداوم است. مثل یک ورزشکار حرفه ای، شما روزنامه نگاران هم باید سلامت بدنی و توازن روحی خود راحفظ  کنید، به مقدار کافی بخوابید و استراحت لازم داشته باشید. این موارد تجمل نیست بلکه از نیازهای اولیه ای است که برآورده شدن آن برای عملکرد درست و حرفه ای شما در عرصه پردغدغه روزنامه نگاری بین المللی ضروریست.

گویندگان رادیو-تلویزیون زیادی را دیده ام که به علت خستگی مفرط ناشی از کار، حرفه روزنامه نگاری خود را ترک کرده اند یا حتی بدتر به خاطر فشار کار بیمار شده اند. دیدن چنین مواردی همواره غم انگیز بوده است. شما می توانید از همین امروز برای کاهش فشار کاری اقدام کنید.

شما می توانید با مطالعه این مقاله راه های مقابله با تنش های روانی و اضطراب در موارد بحرانی را بررسی کنید.

** آن آتربک با چهل سال سابقه، متخصص گویندگی و آموزش فن بیان در رادیو و تلویزیون است. او همچنین  در زمینه کاهش اضطراب به روزنامه نگاران مشاور ه می دهد.  او چهل کتاب منتشر کرده و با روزنامه نگاران و مجریان متعددی از سراسر جهان همکاری داشته است.