معرفی سه نهاد پیشرو خبرنگاری

نوشته Terrance Smith
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

آی جی نت در این مطلب به حمایت و فرصت‌هایی که سه نهاد خبرنگاری در اختیار جامعه‌ی جهانی خبرنگاران گذاشته اند، می پردازد: Radio Television Digital News Association یا RTDNA، American Society of News Editors یا ASNE، و National Press Photographers Association یا NPPA. 

چالش‌های صنعت خبرنگاری

اتاق‌های خبر در سراسر آمریکا با کاهش اعتماد عمومی روبه رو هستند و این نهادها به خبرنگاران کمک می کنند تا با این مشکل مقابله کنند. موضوع اخبار جعلی و عدم اعتماد میان خبرنگاران و شهروندان برای مایکل کنیگ که مدیر نهاد NPPA است، مایه‌ی نگرانی است. 

NPPA اخیراً بیانیه‌ای خطاب به خبرنگاران منتشر کرده که طی آن بر موارد کلیدی اخلاق حرفه‌ای خبرنگاری تاکید ورزیده است و ویژگی‌‌های یک گزارش سیاسی حرفه‌ای، منصفانه، و بی طرف را برشمرده است. 

RTDNA در سال ۲۰۱۷ نیرویی را پایه گذاری کرد به نام Voice of the First Amendment Task Force یا صدای متمم اول قانون اساسی آمریکا که کوشش هماهنگی بین خبرنگاری دیجیتال و رادیو-تلویزیونی است تا به دفاع از متمم اول قانون اساسی آمریکا بپردازد. (این متمم، بر آزادی بیان و مطبوعات تاکید دارد.)

طی ناآرامی‌های مدنی در شارلوتسویل ویرجینیا در سال ۲۰۱۷، RTDNA منابع خود را در اختیار خبرنگارانی گذاشتند که هنگام تهیه‌ی گزارش به کمک حقوقی فوری نیاز داشتند. 

شناخت، آموزش، و برقراری ارتباط

خبرنگاری جوایز فراوانی دارد، هر چند ممکن است کم‌تر شناخته شده باشند، و بیش از هر چیز، جوایز پولیتزر مطرح باشند. برای مثال هر سال جوایز ادوارد مورو Edward R. Murrow Award به بهترین گزارش‌های دیجیتال و رادیو-تلویزیونی اعطا می شود که جایزه‌‌‌ی معتبری است. 

ASNE یک نهاد خبرنگاری است که برنامه‌ها، کارگاه‌ها، نشست‌ها، و دوره‌های آموزشی برای کمک بیش‌تر به یادگیری مهارت‌های خبرنگاری اعضای‌شان ترتیب داده است که یکی از آن‌ها Sunshine Week است. NPPA هم مرتب کارگاه‌‌های آموزشی گوناگونی پیرامون شیوه‌ها و فن آوری‌های تازه خبرنگاری در سراسر آمریکا برگزار می کند. 

شمول و صیانت

ASNE مکانی را در اختیار خبرنگاران می گذارد که در آن سردبیران خبر و اتاق‌های خبر در سراسر کشور می توانند گرد هم آیند تا به بررسی موضوعات عمده تری که بر خبرنگاری اثر می گذارد، بپردازند. 

این نوع نهادهای رسانه‌ای هم‌چنین می کوشند تا در خبرنگاری تنوع بیش‌تری ایجاد کنند و خبرنگاران گوناگون و موضوعات گوناگون را شامل شوند. 

ASNE موسسه‌ی به نام Emerging Leaders Institute دارد که به خبرنگاران اقلیت (اقلیت قومی در آمریکا) کمک می کند تا در اتاق خبر پیشرو شوند. ASNE هم‌چنین به همه‌ی خبرنگاران اطمینان می دهد که به عنوان خبرنگار، جایگاهی در این نهاد دارند. اداره کنندگان این نهاد می گویند که با آن که فعالیت‌شان در این راستا پیشرفت کرده است، بهتر از این هم می تواند عمل کند. 

RTDNA هم‌‌چنین می کوشد تا خبرنگاران را از موانعی که در روند کار خبرنگاری‌‌شان اختلال ایجاد می کند، حفاظت کند. نیروهای خارجی و داخلی بسیاری می توانند بر کار یک خبرنگار اثر بگذارند. 

RTDNA با Reporters Committee for Freedom of the Press (کمیته‌ی خبرنگاری آزادی مطبوعات) هم‌کاری می کند. این کمیته یک خط تماس تلفنی ۲۴ ساعته برای مشکلات حقوقی، اعم از خرد یا عمده، خبرنگاران در اختیار آن‌ها گذاشته است. 

هدف همه‌‌ی این نهادها بهبود کیفیت خبرنگاری و محیط‌هایی است که خبرنگاران در آن‌ها فعالیت می کنند. برای اطلاعات بیش‌تر در مورد چگونگی عضویت و شرکت در نشست‌های آینده، می توانید به وبسایت‌های آن‌ها مراجعه کنید.  

 

تصویر اصلی از Pixabay، با اجازه‌ی TeroVesalainen.