معرفی برنامه‌‌ی برای مبارزه با نابرابری جنسیتی در اتاق‌های خبر نیجریه

نوشته Patrick Egwu
Mar 7, 2019 در تنوع
The 2018 Fellows with resource persons and other stakeholders at the end of the the program

 

یک نهاد غیرانتفاعی خبرنگاری تحقیقی در نیجریه در عین تلاش برای برملا کردن با ارتشاء و موارد تضییع حقوق بشر، تلاشی را نیز برای مواجهه با نابرابری جنسیتی در اتاق‌های خبر آن کشور آغاز کرده است. این نهاد که مرکز خبرنگاری تحقیقی ول سوینکا نام دارد، با حمایت یک نهاد مدنی هلندی به آموزش زنان خبرنگار نیجریه‌ای می پردازد و آن‌ها را با ابزار ضروری برای مدیریت در نهادهای خبری تجهیز می کند. 

از زمان فعال شدنش در سال ۲۰۱۷ این نهاد بیش از هشتاد خبرنگار زن را آموزش داده است.

موتانرایو آلاکا در گفت و گویی به آی جی نت می گوید: «در سال ۲۰۱۶ این نهاد را با هدف تقویت و ترغیب خبرنگاران زن ایجاد و فعال کردیم. اکنون این نهاد و برنامه ریزی آن به قرار دادن مهارت و خلاقیت در اختیار زنان خبرنگار، و حمایت از آن‌ها برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر و عمده تر در عرصه‌ی رسانه و اتاق‌های خبر، کمک بسیاری کرده است و می کند. به این ترتیب است که ما می کوشیم نابرابری تعداد و نسبت زنان و مردان خبرنگار را در اتاق‌های خبر در نیجریه برطرف کنیم و زنان خبرنگار بیش‌تری را برای حضور در این عرصه آماده کنیم.«

خانم آلاکا می افزاید که در نیجریه، ضرورت حضور زنان در اتاق‌های خبر به قدر کافی حس نمی شود. فضای کار و شرایط اتاق‌های خبر باید برای زنان نیز مناسب باشد، هم‌چنان‌که برای مردان خبرنگار مناسب است. مدیریت زنان در رسانه‌ها از ضروریات دیگر جامعه‌ی خبری و رسانه‌ای نیجریه است که باید همواره در نظر گرفته شود و به عمل درآید.

سرشماری ۸۵ رسانه‌ی خبری نیجریه در سال ۲۰۱۷ نشان داد که نسبت مردان به زنان عضو تحریریه در اتاق‌های خبر ۹ به ۱ بود و در سطح مدیریتی حضور زنان نامحسوس و نادر بود.

آلاکا می گوید که فرهنگ رسانه‌ای در نیجریه به گونه‌ای است که زنان را بیش‌تر قربانی می بیند تا مقاوم، و تلاش نهاد او آن است که این نوع نگرش و رویکرد را نسبت به زنان، چه زنان خبرنگار و چه زنان غیرخبرنگار، تغییر دهد و متحول کند. و این فرهنگ و نگرش است که سبب تقویت عرصه‌ی خبرنگاری تحقیقی نیز خواهد شد.

Fellows with program leader Motunrayo Alaka.
تصویر زنان خبرنگاری که دوره‌ی نهاد ول سوینکا را در سال ۲۰۱۸ گذرانده اند

 

طی این برنامه‌ی آموزشی، شرکت کنندگان مهارت‌های گوناگون را می آموزند، شیوه‌ی تطبیق زندگی‌شان را با کار حرفه‌ای یاد می گیرند، و به تقویت توانایی‌های سخنرانی، مدیریت، گزارشگری، موارد حقوقی، و موضوعاتی از این قبیل می پردازند.»

یکی از زنان خبرنگار شرکت کننده در این دوره می گوید که گذراندن آن به او کمک بسیاری کرده تا اعتماد به نفس خود را تقویت کند، خبرنگار موفق تر و بهتری شود، و امکان و فرصت پرداختن به کارهای مهم‌تر و جدی‌تر را نیز در اتاق خبر به او داده است. او می گوید طی دوره‌ی آموزشی، به چالش‌هایی چون مرخصی زایمان زنان و فرزندداری و شیوه‌ی مقابله با آن‌ها در کار حرفه‌ای نیز پرداخته شده است.

یکی دیگر از زنان خبرنگاری که این دوره را طی کرده، می گوید که با برنامه‌ای این چنین، زنان خبرنگار نیجریه‌ای می توانند با الگوهای نادرست و تبعیض آمیز فرهنگی رایج در جوامع حرفه‌ای مبارزه کنند و زنان بیش‌تری را در موقعیت‌ها، مشاغل و مقام‌های گوناگون در اتاق‌های خبر و نهادهای رسانه‌ای فعال سازند، که عصاره و هدف اصلی این برنامه است.

در سال ۲۰۱۷ که نخستین سال فعالیت این برنامه بود، چهارده خبرنگار زن این دوره‌ی آموزشی را برای تقویت توانایی‌های حرفه‌ای خبرنگاری‌شان، به ویژه در عرصه‌ی خبرنگاری تحقیقی، گذراندند. در سال ۲۰۱۸، این تعداد بیست زن از ۱۷ نهاد خبری و رسانه‌ای گوناگون بود که از میان ۱۹۹ متقاضی که برای شرکت در این دوره اقدام کرده بودند، برگزیده شدند. این ۱۹۹ داوطلب از نه کشور گوناگون جهان، از جمله نیجریه، برای شرکت در این دوره تقاضا داده و اقدام کرده بودند.


 

انتشار تصاویر با مجوز مرکز خبرنگاری تحقیقی ول سوینکا