'لزوم تغییر در ساختار آموزشی دانشکده های روزنامه نگاری'

نوشته Margaret Looney
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در دوره و زمانه ای که هر کسی می تواند به سرعت با راه اندازی یک وبلاگ مانند روزنامه نگاران فعالیت کند، لزوم برخورداری از تحصیلات دانشگاهی دراین رشته برای ورود به حرفه روزنامه نگاری زیر سوال رفته است.

اما گزارش جدیدی که به وسیله بنیاد نایت و سازمان تحقیقاتی بنیاد نیوآمریکا منتشر شده است، بر اهمیت چنین تحصیلاتی برای روزنامه نگاران تاکید دارد.

این گزارش همچنین الگوی تازه ای را برای آموزش روزنامه نگاران در دانشگاه ها ارائه کرده است.

گزارش جدید بنیاد نایت همزمان با برگزاری کنفرانس روزنامه نگاری تعاملی که 28 و 29 اکتبر در دانشگاه مریلند برگزار شد، منتشر شد.

بنا بر این گزارش تحقیقاتی، دانشکده های روزنامه نگاری باید الگوی آموزش پزشکان را در پیش بگیرند که به آموزش نظری و برگزاری کلاس بسنده نمی کند دانشجویان را با کار عملی در درمانگاه ها تربیت می کند.

در این گزارش آمده است:‌ "دانشکده های روزنامه نگاری نباید فقط خود را به آموزش رونامه نگار محدود کنند... آنها باید به آزمایشگاهی برای نوآوری تبدیل شوند."

توصیه نویسندگان این گزارش به مراکز آموزشی روزنامه نگاری در آمریکا این است که برای تامین بودجه خود از کمک های مالی بنیادهای خیریه و سازمان های خبری بهره بگیرند.

این گزارش یادآور می شود که الگوی بیمارستانی آموزش در دانشکده های روزنامه نگاری در چند دانشگاه آمریکا در حال شکل گرفتن است که از جمله آنها می توان به این موارد اشاره کرد:

  • دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده روزنامه نگاری دانشگاه برکلی در کالیفرنیا برای سه وب سایت خبری کار می کنند که رخدادهای اوکلند، ریچموند و میشن دیستریکت سانفرانسیسکو را پوشش می دهد.

  • وب سایت The News Outlet نمونه ای از یک طرح همکاری مشترک بین سه دانشگاه ایالتی و چهار سازمان رسانه ای است.

  • برخی دانشکده های روزنامه نگاری مانند دانشکده مدیل نیز خبرگزاری خود را راه اندازی کرده اند.

این گزارش چند پیشنهاد نیز برای کسب منابع مالی توسط مراکز آموزشی و دانکشده های روزنامه نگاری دارد و از سازمان های خبری می خواهد به حمایت مالی از دانشکده های روزنامه نگاری اقدام کنند.

برای مطالعه متن گزارش به این لینک مراجعه کنید.