قدرت اینستاگرام برای عکاس-خبرنگاران

نوشته Clothilde Goujard
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

Paul Moakley که معاون دبیر سرویس عکس مجله‌ی تایم است، ساعت یک بامداد روزی که به دنبال کار طولانی از محل کارش بازگشته بود، اینستاگرامش را نگاه کرد و عکس‌هایی از عکاسی دید به نام مارک پیترسن که به دنبال حکم دادگاه قتل تریوان مارتین (نوجوان سیاه‌پوستی که چند سال پیش به دست یک شهروند مسلح در فلوریدا کشته شد)، از تجمعات اعتراضی در نیویورک عکس گرفته بود. او به آن عکاس ایی‌میلی فرستاد و خواستار عکس‌هایش شد و این عکس‌ها را آن هفته در مجله‌اش (تایم) منتشر کرد. او می گوید آن، نخستین باری بود که دید عکس‌هایی مستقیما از اینستاگرام برداشته می شوند و در نشریه‌ای چاپ می شوند.

در اتفاق مشابهی چنین کاری را در مورد چاپ عکس‌های تظاهرات اعتراض آمیز در بالتیمور به دنبال کشته شدن سیاه‌پوست دیگری به نام فردی گری دید. این بار، عکس‌ها توسط عکاس جوان تازه کار و غیرحرفه‌یی که به طور معمول با کودکان استثنایی کار می کرد، برداشته شده بود. این عکاس، Devin Allen بود. او با آلن تماس گرفت و از کارش اطمینان یافت و بعد عکس‌های او را هم در تایم منتشر کرد. تایم از عکس‌های آلن برای شماره‌ی آخر سالش هم استفاده کرد. 

اینستاگرام به عکاسان بسیاری فرصت و امکان آن را داده که کارشان دیده و در نشریات حرفه‌یی منتشر شود. 

Pauline Eiferman که دبیر عکس نشریه‌ی Roads & Kingdoms است، می گوید گاهی سراغ حساب اینستاگرام عکاس-‌خبرنگارانی که برای او ایده‌ی کار می فرستند، می رود تا بفهمد کارشان چگونه است و با نمونه‌های کارشان آشنا شود.

او می افزاید:‌‌«با آن که روش مطلوبی برای تشخیص نوع و کیفیت کار عکاسان نیست، شیوه‌ی عالی برای آن است که سردبیران بفهمند و بدانند عکاسان در هر لحظه کجا هستند و چه می کنند.» او هر روز برای سفارش دادن عکس از فیس‌بوک و اینستاگرام استفاده می کند.

Allison Shelley یک عکاس-‌خبرنگار موفق است که جوایز زیادی گرفته و برای نشریات معتبر متعددی کار کرده است. او باور دارد که اینستاگرام برای عکاسان بسیار حیاتی است و راه بسیار مناسبی برای شناساندن کار عکاسان است،‌ و بهترین راه برای انتشار نمونه‌ی کار است.

Alex Potter عکاس دیگری است که در خاورمیانه کار کرده و عکس‌های او نیز در نشریات معتبر گوناگون منتشر شده اند. او اطمینان ندارد که آیا اینستاگرام اثر مثبتی بر کار حرفه‌یی داشته یا نه.   

Moakley می گوید برای پیدا کردن عکاسان قابل حرفه‌یی، بیش از مراجعه به وبسایت‌شان، به سراغ حساب اینستاگرام‌شان می رود. 

او می گوید: «مهم‌ترین پرتفلیو برای هر عکاسی، عکس‌‌‌های اوست که بیش و پیش از هر چیز دیگری جلب نظر می کنند و مهم‌تر از هر بخش دیگری کار و سابقه‌ی آن‌ها هستند.»

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز stekelbes. انتشار تصویر فرعی از Allison Shelley، با اجازه‌ی Allyn Gaestel.