فعالیت یک رسانه خبری آمریکایی، ملهم از سنتهای رسانه های سیاه پوستان است

نوشته Liz Dwyer
Feb 9, 2022 در اخبار محلی
Capital B founders Lauren Williams and Akoto Ofori-Atta standing next to each other and smiling.

چند دهه قبل، خواندن همه روزنامه ها و مجلاتی که در دسترس بود و ویژه سیاه پوستان آمریکایی، برای آگاهی از دیدگاه های گوناگون جامعه سیاه پوست آمریکا، ضروری بود. 

این نشریات تصویر کامل تری از آنچه در جامعه آمریکای سیاه پوست در حال روی دادن بود، ارائه می دادند. اما به مرور و با توجه به تنوع افکار و دیدگاه ها، نیاز بیشتری به مطالب و محتوای بیشتر حس شد که در محافل دوستانه و خانوادگی و در جمع گوناگون سیاه پوستان آمریکا به آن پرداخته می شد و می شود. 

سنت غالب رسانه ها و نشریات سیاه آمریکا که بسیاری از رسانه هایی که عمده مخاطباشان سفیدپوست هستند، اکنون مورد توجه بخش عمده رسانه های آمریکایی قرار گرفته است.  

این رسانه ها می گویند که هدفشان تشریح تاریخ فعالیت ها و کوشش های رسانه های سیاه آمریکا و توضیح و طرح مباحثی چون عدالت و عدالت خواهی، ترکیب رنگ پوست نیروهای پلیس در کشور، و برابری و قضاوت در مورد سیاه پوستان است.

گاهی سردبیران رسانه ها و نشریات حتی با آگاهی رسانی در حد‌ اطلاع دادن به مخاطبان سیاه پوست پیرامون کووید-۱۹، مشکلات ناشی از آن، و جاهایی که می توانند آزمایش آن را بدهند، مخالفند و خبرنگاران با سردبیران دچار اختلاف در این مورد. 

اندرو رامسمی، سردبیر محتوا و همکاری رسانه ای در انجمن محلی رسانه که با ناشران نشریاتی که مالکیت و اداره آنها با سیاه پوستان است، می گوید اغلب خبرنگاران سیاه پوست می دانند که کار تمام وقت و پیوسته شان باید پوشش خبری جامعه سیاه پوستان و در عین حال توضیح دلایل آن باشد. لحظه ای که در کنار همکاران سیاه پوستمان قرار می گیریم، دیگر موضوع روشن و درک آن ساده و مبرهن است و نیازی به این توضیحات نیست. 

ما به این بحث ها اما نیاز داریم، و به آگاهی رسانی پیرامون مسائل سیاه پوستان. در آمریکا سیاه پوستان مرتب به دست پلیس کشته می شوند، عدالت در حق اغلبشان رعایت نمی شود، و این مسائل ایجاب می کند که مکالمه و بحث در این باره ادامه داشته باشد و در ضمن خبرنگاران و ارباب رسانه عمل را جایگزین حرف کنند. 

نوشته شدن حرف بی در ابتدای واژه انگلیسی بلک (سیاه پوست) اکنون در اغلب رسانه ها رایج شده، در حالی که در رسانه های سیاه، سنتی ۱۹۵ ساله بوده است. یکی از دست اندرکاران رسانه ای سیاه پوستان گفت که آنها به تنوع نیاز دارند و نباید تنها چند گزینه برای خواندن یا کاربری رسانه ای داشته باشند، همانطور که سفید پوستان چنین مشکلی ندارند. هر جامعه ای شایسته گزینه است. 


این مقاله بدوا توسط Word in Black منتشر شده و بازنشر آن در آی جی نت با اجازه انجام شده است.   

تصویر از Word in Black.