فارغ‌التحصیلان خبرنگاری گزینه‌های حرفه‌ای بسیاری دارند

نوشته James Breiner
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

نظرسنجی که در سال گذشته در مادرید از میزان کاریابی و نوع فعالیت حرفه‌ای جمعیت فارغ‌التحصیلان خبرنگاری و روزنامه نگاری انجام شد، حاکی از آن بود که کمی بیش از یک سوم فارغ‌التحصیلان اسپانیایی رشته‌های خبرنگاری یا روزنامه نگاری در عرصه‌ی خبر و رسانه کار می کنند و یک سوم در رشته‌های دیگر فعالند. بقیه هم، که حدود سی درصد از این جمعیت هستند، در عرصه‌های روابط عمومی، تبلیغات و ارتباطات کار می کنند. 

نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که پاسخ دهندگان، آن‌ها نیستند که کارهای رسانه‌های دیجیتال را در اتاق‌های مدرن خبر انجام می دهند. ۵۶ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که نشریاتی که برای آن‌ها کار می کنند، مدیران ارتباطات دیجیتال دارند که وظیفه‌شان تعامل با کاربران در شبکه‌های اجتماعی است. 
این نتیجه به آن معناست که ممکن است نهادهای رسانه‌ای این نوع مشاغل (مشاغل دیجیتال عرصه‌ی ارتباطات در اتاق خبر) را به کسانی واگذار می کنند که از فضای خارج از اتاق‌های خبر، وارد کار رسانه‌ای می شوند. توضیح دیگری که ممکن است وجود داشته باشد، آن است که کسانی که برای انجام این نوع کارها استخدام می شوند، تازه واردهای حرفه‌ی خبرنگاری هستند،‌ نه اعضای فضای حرفه‌ای خبرنگاری که برای این نظرسنجی مورد پرسش قرار گرفته بودند. 

در هر حال، همین روند را می توان در چندین تخصص دیجیتال دیگر هم پیدا کرد: ۳۵ درصد پاسخ دهندگان به پرسش‌های این نظرسنجی در اتاق‌های خبری کار می کنند که متخصصان تصویرسازی داده را در استخدام دارند، اما تنها سه درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی، در این شغل‌ها فعالند. در عین حال، نتایج همین نظرسنجی حاکی از آن است که ۳۲ درصد از داده نگاران، فارغ التحصیل رشته‌ی خبرنگاری نیستند و ۳۱ درصد از تحلیلگران داده هم دانش آموخته‌ی روزنامه نگاری یا خبرنگاری نیستند.  

گزارش این نظرسنجی، که بیش از ۱۰۰ صفحه است،‌ نشان می دهد که در زمان انجام آن و پرسش از شرکت کنندگان در این نظرسنجی، ۲۲هزار دانشجو در گرایش گوناگون رشته‌های خبرنگاری و ارتباطات در اسپانیا مشغول به تحصیل بودند. 

در سال ۲۰۱۶، دانشگاه‌‌های اسپانیا در مجموع به ۳۴۰۰ دانشجو در رشته‌ی خبرنگاری مدرک فارغ‌التحصیلی دادند. اما تنها ۲۷ هزار تن از آن‌ها در رادیو،‌ تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات کار یافته بودند و همان عده‌ی هم مرتب با خطر تعدیل بی رحمانه‌ی نیرو و از دست دادن کارشان مواجهند. 

بیش از ۳۶ درصد از فارغ‌التحصیلان، در عرصه‌های رسانه‌های دیجیتال یا شبکه‌های اجتماعی به کار مشغولند، به این علت که رسانه‌ها و اتاق‌های خبر سنتی، به گونه‌ای فزاینده به استخدام کسانی دست زده اند که قابلیت‌های دیجیتال داشته باشند و بتوانند در بخش رسانه‌ای دیجیتال یا شبکه‌های اجتماعی آن‌ها فعال شوند. متاسفانه، اشکال کار در آن است که حقوق و مزایای این گونه کارها (که حرفه‌هایی نوپا هستند)، کم است. کار دیگری که این روزها مورد نیاز و تقاضاست، ایجاد و فعال کردن کمپین‌های گوناگون در شبکه‌های اجتماعی است که به نیروی تازه نفس نیاز دارد و فارغ‌التحصیلان جوان رشته‌های ارتباطات، خبرنگاری یا روزنامه نگاری، می توانند جذب این نوع کارها شوند.  

در دوران تغییر سریع شرایط و کاهش شدید منابع، باید راه‌هایی را برای هم‌کاری با یکدیگر و تامین نیاز بازار کار خبرنگاری و ارتباطات پیدا کنیم، که کم و بیش در همه‌ی کشورهای دنیا نیز یکسان است. این نوع کار برای تقویت فضای دموکراتیک و سالم نگهداشتن طبیعت دموکراسی در جوامع، به شدت مورد نیاز است. 

باید راه‌هایی را برای هم‌کاری و تعامل سازنده‌ی رسانه‌ها،‌ دانشگاه‌ها، و همه‌ی نهادها و موسساتی پیدا کرد و راه‌هایی را برای جلب حمایت مالی از آن‌ها یافت تا برای آن‌ها و مخاطبان‌شان، آینده‌ی روشن و امیدوار کننده تضمین کنیم. 

 


انتشار تصویر اصلی با مجوز White House Archives.