سه راه برای بهبود پوشش خبری مسائل آب و بهداشت

نوشته Samantha Juster
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

محتوای این مطلب، وبیناری است که از سوی مرکز بین المللی خبرنگاران، بانک جهانی، و کد برای آفریقا برگزار شده است.  

خبرنگاران چگونه می توانند گزارش های مربوط به آب و بهداشت را جالبتر کنند؟ چگونه می توانند مفیدترین داده ها را برای توضیح دادن این مسائل پیدا کنند؟ وبیناری که مدتی پیش با نام impactAFRICA و به میزبانی  Code for Africa و مرکز بین المللی خبرنگاران با مشارکت Strategic Impact Evaluation Fund بانک جهانی برگزار شد، به برخی از این پرسش ها پاسخ داد.

این گفتگو با شرکت دو کارشناس بانک جهانی انجام شد:‌ Emily Christensen Rand متخصص تأمین آب و بهداشت و Christian Borja-Vega اقتصاددان. Christopher Conte که پیشتر در مرکز بین المللی خبرنگاران فرصت مطالعاتی نایت Knight را گذرانده، اداره جلسه را به عهده داشت. طی این جلسه راهنمایی هایی برای خبرنگارانی که مسائل مربوط به آب و بهداشت را پوشش می دهند، و راهنمایی هایی برای خبرنگارانی که از مسائل اقتصادی یا بهداشتی کشورهای در حال توسعه گزارش تهیه می کنند، ارائه شد.

آی جی نت این سه نکته اصلی را به عنوان نتیجه شرکت در این وبینار نتیجه گیری کرد:

بدانید که علت اهمیت پوشش موضوعاتی چون آب و بهداشت چیست

 برای توضیح اهمیت مسائل بهداشت و آب، کارشناسان پیشنهاد می کنند که آنها را به مسائل عمده تری که مربوط به عموم می شوند ربط دهیم، مثل سلامتی و مرگ و میر. هر سال، از ۲ و ۴ دهم میلیون مرگ جلوگیری می شود اگر همه بهداشت را رعایت می کردند و به سیستم های بهداشتی و آب تمیز دسترسی داشتند.

آب و بهداشت کلید پیشگیری از بیماری هم هستند، بخصوص وقتی مردم از مناطق روستایی به شهری مهاجرت می کنند. بیماری هایی مثل ایوبلا در زاغه های حومه شهر که از خدمات اولیه بهداشتی محرومند، راحت تر گسترش می یابند. خبرنگاری خوب، می تواند علت اهمیت این مسائل را برای عموم توضیح دهد.

بدانید کجا می توانید به داده های کیفیت آب دست یابید

خبرنگارانی که در پی داده های کیفیت آب هستند منابع گوناگونی برای جستجو به دنبال اطلاعات دقیق دارند. در سطح کلان، خبرنگاران می توانند به water quality benchmarks یا سنجه های کیفیت آب که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده، مراجعه کنند تا بتوانند بر حسب کشور به داده های خاص آن کشور دسترسی یابند. در سطح خردتر، ادارات بهداشت دولت های محلی و ان جی او ها منابع خوبی برای دستیابی پیدا کردن به داده های کیفیت آب هستند.

موارد نگهداری زیر ساخت های ‌آب و بهداشت را هم گزارش کنید، نه فقط ساخت و ساز را

ساده ترین گزارش ها، آنها هستند که درباره ساخت و ساز تسهیلات تازه یا نقاطی که تسهیلات تازه مورد نیاز است، تهیه می شوند. با این حال، در بسیاری موارد، تسهیلات وجود دارند اما به درستی از آنها نگهداری نمی شود یا اجتماعات محلی از آنها استفاده نمی کنند. اینها داستان های مهمی برای تعریف کردن هستند. خبرنگاران می توانند توضیح دهند که چرا عادتهای مردم محلی ممکن است تغییرناپذیر باشد و چرا اجتماعات ممکن است برای تطبیق با روش های بهتر حفظ و رعایت بهداشت، مشکل داشته باشند، حتی در جاهایی که تسهیلات کافی وجود دارد.

 

                                                                                                                                                                .Overseas Development Instituteتصویر اصلی از فلیکر با مجوز