راه هایی برای غلبه بر چالش شکست نهادهای نوپای رسانه ای

نوشته Jeremy Caplan
Aug 28, 2019 در تداوم فعالیت رسانه ای
Women at a desk looking at laptops

به آنچه کارساز بود و آنچه کارشکن، بیاندیشید

وقتی دریافتید که نهاد تازه کار رسانه ای یا خبری تان ورشکست شده یا مخاطب کافی یا سرمایه گذاری مناسب ندارد، قطعا احساساتی خواهید شد  یا در انکار خواهید بود ممکن است شرمگین شوید یا از دست کسانی که انتظاراتتان را برآورده نکردند، خشمگین شوید.

وقتی دوره احساسی بودن تان سپری شد، وقت آن می رسد که یافته ها و آموخته هایتان را هضم کنید. 

راهی را که برگزیدید و طی کردید، حتما با درس های و تجربه هایی همراه بوده است. هر طرحی را بخواهید در آینده عملی کنید، قطعا از تحلیل تجارب گذشته و حالتان منتفع خواهد شد. 

با مخاطبانتان در تماس بمانید

رابطه تان را با آنها که با شما ارتباط داشته اند یا مخاطب رسانه تان بوده اند حفظ کنید. 

از کسانی که از شما حمایت کرده اند تشکر کنید. به آنها اطلاع دهید که وضعیتتان چگونه است. مخاطبانتان ممکن است از نتیجه کارتان ناخشنود باشند اما رفتار حرفه ای تان را تحسین خواهند کرد.

در اجرای طرح های مستقل رسانه ای همواره در پی نظرات دیگران و راهنمایی هایشان باشید. در مورد نظرات و پیشنهادهایشان بازخورد خود را نیز با آنها مطرح کنید. نقاط ضعف و قوت کارتان را برایشان تشریح کنید و حدستان را پیرامون اشتباهات یا مشکلاتتان را با آنها درمیان بگذارید و از آنها نظر بخواهید.

با جامعه مخاطبان و اجتماع پیرامونتان در ارتباط باشید

شفاف عمل کردن اهمیت شایانی دارد. سعی کنید اشتباهاتتان را مخفی نکنید و نگذارید مخاطبانتان در مورد حاصل یا فرجام فعالیتتان گمانه زنی کنند. واقعیت را با آنها مطرح کنید تا از شایعات و حدسیات و فرضیات نادرست نیز در امان باشید. مشاهداتتان را با دیگران در میان بگذارید و جویای نظر یا تحلیل آنها بشوید.

مرخصی بگیرید

سعی کنید به دنبال این شکست، مرخصی بگیرید و سفر کنید تا نیروی از دست رفته را بازیابید. تلاشتان این باشد که پیش از آغاز طرح های آینده، انرژی و شادابی و روحیه مثبت کافی کسب کنید.

بذر فعالیت های آینده تان را بکارید

مهارت ها و تجربه های تازه تان را به شرح حال حرفه ای و کاری تان اضافه کنید و با حرفه ای هایی که برای آنها احترام قائلید، تماس بگیرید. سعی کنید رابطه های کاری تان را حفظ کنید و آنها را که از دست داده اید، احیا کنید. تلاش کنید از ایده های دیگران نیز برای انجام فعالیت های تازه بهره مند شوید. 

به آنها که با شما رابطه ای حرفه ای داشته اند، اطلاع دهید در چه شرایطی هستید تا شاید امکان کاریابی از راه آشنایی ها و ارتباطاتتان برایتان ایجاد شود.

از همه مهمتر آن است که به جای تکیه بر گذشته، بر حال تمرکز کنید و با بهره گیری از تجارب دیروز و سختکوشی امروز، پا در راه فردا و طرح های نوین آن بگذارید.

 

Toolkit logo

 

 Civil انتشار مقاله با حمایت مالی 


 

تصویر اصلی از Unsplash، با مجوز Daria Nepriakina.