خبرنگار برگزیده ماه: گوتامی سوبرامانیام

نوشته Ume A Sarfaraz
Mar 29, 2022 در خبرنگار برگزیده ماه
Gowthami Subramaniam

Gowthami Subramaniam پیش از آن که به خبرنگاری بیاندیشد، اخبار را تماشا می کرد و گوش می داد و مصمم بود که باید به نوعی به تهیه و انتشار گزارشهای خبری کمک کند.

پس از آنکه از دانشگاه گلاسگو مدرک فوق لیسانس مدیریت گرفت، تصمیم گرفت که تحصیلاتش را در زمینه خبرنگاری ادامه دهد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ کار خود را به عنوان خبرنگار آزاد آغاز کرد.

او که اهل تامیل است، طی سال های فعالیتش بر ساختن فیلمهایی تمرکز کرده است که بر مشکلات نوزادان، تغییرات اقلیمی و سیاست تمرکز دارند. او از زمان آغاز کارش برای نشریات گوناگونی مطلب تهیه کرده است.

وی همچنین درباره تازه مادران و چالشهایی که با آن مواجه هستند آن هم در بحبوحه تغییرات اقلیمی گزارش تهیه کرده و مطلب نوشته است.

وی در گزارشهایش از زنان جوانی که تازه مادر شده اند یا زوجهای جوانی که نوزاد دارند، و مشکلات و اضطرابهایشان نوشته است و به این پرداخته که تغییرات اقلیمی دنیا و محیط زیستشان را ناامن کرده است.

به عنوان خبرنگاری که در هند مشغول کار حرفه ای است، می گوید مشکلاتی چون تغییرات اقلیمی، تندرستی تازه مادران، و سلامتی نوزادان مشکلاتی هستند که یا تازه اند یا تازه به آنها پرداخته می شود، اما جامعه هند آمادگی و تحمل شنیدن گلایه و شکایت از این نوع مشکلات را ندارد، به ویژه از سوی زنان.

چالشی دیگر آن است که مردم هند هر سال در پی بارندگی شدید و جاری شدن سیل در نجند. آنها این شرایط را به عنوان بخشی از واقعیت زندگی خود پذیرفته اند اما مشکل آن است که زندگی در این شرایط آنها را گرفتار بیماری های گوناگون می کند.

گوتامی می گوید که با آن که موضوع مستندش مادرانی که تازه بچه دار شده اند و مقابله آنها با شرایط زیست محیطی و سیل و باران بوده است، کوشیده که حریم خصوصی آنها را حفظ کند و با احتياط از آنها فیلم بسازد.

او به عنوان توصیه و راهنمایی به خبرنگاران آزاد دیگر می گوید که اعتماد بخش مهمی از کار خبرنگاری است و مهم آن است که این اعتماد میان خبرنگار و کسی که از او گزارش یا فیلم تهیه می شود، رعایت شود. 

گوتامی می گوید که مستندش را که نوزاد سیل نام دارد، پیرامون مادران و کودکان سیل زده ساخته است و این کار را با همکاری و پشتیبانی شبکه خبرنگاری زمین انجام داده، آن هم در زمانی که کودکی شش ماهه داشته و نمی توانسته به دفتر کار برود و روزی هشت ساعت کار کند و در نتیجه این راهی برای فعالیت حرفه ای آزاد وی بوده است. او این فرصت شبکه خبرنگاری زمین را از وبسایت آی جی نت پیدا کرد و می گوید مطالب این وبسایت به او کمک کرده تا خبرنگار بهتری شود.

 

او پس از ساختن مستندش در وبسایت آی جی نت فرصتی برای گرفتن بورسیه دید و برای دریافت آن اقدام کرد و موفق به دریافت آن شد. گوتامی می گوید از این راه ارتباطات بسیاری به دست آورده است و موفق شده فعالیت های بعدی خود را تسهیل کند.

گوتامی می گوید این روزها منتظر است ببیند که فرصت های خبرنگاری را که از راه آی جی نت از آنها آگاه شده و برای آنها اقدام کرده است، خواهد گرفت یا نه. او برای پنج فرصت خبرنگاری که در آی جی نت منتشر شده، اقدام کرده است. 

این خبرنگار اهل تامیل می گوید که مشغول کار روی مطلبی پیرامون کودک آزاری نیز هست و قصد دارد نهاد رسانه ای خود را راه اندازی کند. او می گوید که دسترسی به آی جی نت برنامه ها و طرح های وی برای کارآفرینی در عرصه خبرنگاری حیاتی بوده است.


تصویر از Gowthami Subramaniam.