خبرنگار برگزیده ماه: فرد دیوهو

نوشته Jamaija Rhoades
Sep 14, 2021 در خبرنگار برگزیده ماه
Fred

فرد دیوهو که اهل غناست، ملهم از یک خبرنگار بی بی سی به کار خبرنگاری علاقمند شد. 

او پنج سال در منطقه ولتای کشورش تدریس کرد و پس از آن تصمیم گرفت که خبرنگار شود. یک سال پس از ترک کارش به عنوان معلم، در انستیتو خبرنگاری غنا مشغول تحصیل شد. 

از آن زمان تاکنون دیوهو برای مراکز و نهادهای خبری و رسانه ای گوناگونی از جمله بی بی سی و جوی نیز فعالیت کرده است. او پیرامون صنعت گردشگری کشورش، تجارت و اجتماع غنا گزارش تهیه کرده است و گزارش های وی بسیار مورد توجه واقع شده اند. 

به عنوان خبرنگار مستقل (آزاد) دیوهو با خطرات و موانع بسیاری برای تهیه گزارش هایش مواجه می شود اما شوق و هیجانش برای انجام کار خبرنگاری و آگاهی رسانی به جامعه اش آن چیزی است که او و کارش را پیش می برد. این در حالی است که در کشورش نگاه بسیار منفی به خبرنگاران می شود و بسیاری از آنها حین انجام کار مورد حمله قرار می گیرند. 

دیوهو این روزها بر روی طرحی در همکاری با کمیسیون عالی استرالیا در غنا کار می کند که با تمرکز بر آموزش کودکان دبستانی در شرایطی است که با بی برقی یا کمبود برق مواجهند. 

وی همچنین یک نهاد غیرانتفاعی مدنی به نام  LiftUs Foundation دارد که ده نفر برای آن کار می کنند و هدفش کمک به شهروندان معلول یا کم توان غنایی است. 

فرد می گوید خواسته هایی که خبرنگاران در کشورش با آنها مواجه هستند، بی شمار و فراتر از توانایی خبرنگاران برای پاسخگویی به آنهاست و از هر کشوری که وی تجربه فعالیت در آن را داشته، به مراتب بیشتر است. او می گوید در عین حال،‌ درآمد خبرنگاران غنایی نیز در قیاس با اغلب کشورهای جهان بسیار کمتر است. 

این خبرنگار اهل غنا می گوید که درآمد اصلی اش از خدمات پهپادی شهری حاصل می شود و اگر قرار بود تنها به درآمد حاصل از خبرنگاری اتکا کند، غیر ممکن بود که بتواند روزگار بگذراند و امرار معاش کند. اما او امیدوار است که در آینده نزدیک بتواند جامعه را همراه همکاران همفکرش به سوی اهمیت خبرنگاری و ارزش کار خبرنگاران هدایت کند و از این راه موفق به کسب درآمد بیشتر برای خود و هم حرفه ای هایش بشود.

آقای دیوهو می گوید بزرگترین رویا و آرمانش آن است که روز بتواند به عنوان خبرنگار تمام وقت برای بی بی سی کار کند. و امیدش آن است که این روز، طی سه تا پنج سال آینده از راه برسد. او همچنین آرزو دارد که بتواند در کشوری خارج از غنا دوره تحصیلات تکمیلی خبرنگاری را بگذراند که با توان علمی بیشتری بتواند به کار خود ادامه دهد.  

 


 

انتشار تصویر با اجازه فرد دیوهو