خبرنگار برگزیده ماه: سفینا نبی

نوشته Daniela Riddle
Mar 1, 2022 در خبرنگار برگزیده ماه
Safina Nabi

سفینا نبی همواره حس کرده که راوی و به قول خودش «شنونده خوب روایت دیگران» بوده است. در کشمیر زاده و بزرگ شده و می گوید در کودکی از گوش کردن به رادیو همراه پدربزرگش و سؤال کردن از او لذت بسیاری می برده است. 

نبی از دانشگاه کشمیر مدرک کارشناسی ارشد ارتباطات و روزنامه نگاری دارد. او هنگامی که دانشجوی دوره کارشناسی ارشد بود، مشغول کار رادیو شد. می گوید که هیچ علاقه ای به نوشتن نداشت و فقط دوست داشت در تلویزیون فعالیت خبرنگاری کند و جلوی دوربین باشد. 

درپی سیلاب شدید در کشمیر ناگزیر شد راهی دهلی نو شود؛ جایی که برای کسب درآمد مشغول نوشتن شد. پس از آن بود که تصمیم گرفت کار خبرنگاری اش را با نوشتن ادامه دهد.

بسیاری از مقالات و گزارش های خانم نبی به بررسی موضوع جنسیت ورابطه آن با بهداشت، تنش، عدالت اجتماعی و حقوق بشر می پردازد. او برای نشریات و وبسایت هایی چون گاردین، وایس نیوز، الجزیره نوشته است. او برای حفظ میراث های فرهنگی و زبان اهمیت بسیاری قائل است. 

خانم نبی به پاس فعالیت های خبرنگاری اش دو وام بلاعوض از مرکز پیولیتزر دریافت کرده است. او خبر فراخوان مرکز پیولیتزر برای وام نخست را در وبسایت آی جی نت خواند. او از این وام برای کار کردن روی طرحی پیرامون جلوگیری از بارداری در قبایل و شیوه کنار آمدن زنان قبایل با آن استفاده کرد. این طرح با تمرکز بر زنان عشایر کشمیر تهیه و تدوین شد.

 

Safina Nabi

توانایی تسلط بر جهت و زاويه مقالات برای نبی به غایت مهم است. او پیرامون آنچه محدودیت های کلافه کننده خبرنگاری امروز خواند، صحبت کرد و از خبرنگاری حرفه ای امروز به این سبب که خبرنگاران را به اینترنت و نوشتن سطحی بدون تحقیق کافی ترغیب می کند، گله کرد. خانم نبی گفت به این دلیل است که ترجیح او دریافت وام بلاعوض است، چون با گرفتن وام، آزادی عمل بیشتری دارد که به فعالیت خود مسلط باشد. 

موضوع طرح دومی که نبی برای انجام آن از مرکز پیولیتزر وام گرفته، زنان «نیمه بیوه» کشمیری هستند؛ زنانی که همسرانشان مدتهاست مفقود شده اند اما روشن نشده که زنده اند یا نه، و از این روی این زنان نمی توانند ارثی از شوهرانشان ببرند.

خانم نبی می گوید او با انجام این طرح، صدای زنان خاموش را که کسی درباره آنها و مشقات زندگی شان گزارش تهیه نمی کند، باز می گوید و از این کار بسیار خشنود است، و این نوع فعالیت هدف اصلی او از انجام کار خبرنگاری است. 

او می گوید زنان در آسيا، به ویژه کشمیر، در تنگنای بسیار قرار دارند اما نه صدایی دارند و نه سندیکایی، و بیشتر خبرنگاران هم مایل نیستند مشکلات آنها را به گوش کسانی برسانند که ممکن است بتوانند به این زنان کمک کنند.

سفینا نبی به نقش مهم نهادهای رسانه ای و نشریاتی اشاره کرد که زنان جوان را به کار خبرنگاری ترغیب می کنند. او گفت که چنین نهادها و نشریاتی وظیفه دارند که به خبرنگارانی که تازه کار هستند یا پیشینه ای طولانی در فعالیت حرفه ای ندارند، با دادن وام بلاعوض حمایت کنند و به آنها امکان دیده یا خوانده شدن گزارش هایشان و شنیده شدن صدایشان را در سطحی گسترده بدهند.

به عقیده نبی زنان خبرنگار به طور خاص به این نوع حمایت نیاز دارند. این گونه حمایت ها خبرنگارانی را که کارشان کمتر امکان عرضه شدن یافته ترغیب می کند که فعالتر شوند و بکوشند بر چالش ها و دشواری هایی که پیش رویشان قرار دارد، غلبه کنند. 


تصاویر از سفینا نبی