خبرنگار برگزیده ماه: آنا کیدرزینک

نوشته Abigail Adcox
Apr 30, 2021 در خبرنگار برگزیده ماه
Anna Kiedrzynek

آنا کیدرزینک خبرنگاری مستقل است که در ورشو مستقر است و از دوران دانشجویی کار خبرنگاری را آغاز کرد. او طی دوران فعالیتش برای نشریات گوناگون قلم زده و در مطالبش به مشکلات جامعه اش لهستان پرداخته است. برای او، سلامت روانی از اهمیت بسیاری برخوردار است که از محورهای مهم و اصلی کار خبرنگاری اش محسوب می شود. 

او از راه دنبال کردن فرصت های خبرنگاری که در وبسایت مرکز بین المللی خبرنگاران (آی جی نت) منتشر می شود، موفق به شرکت در دوره ای شده که در کار حرفه ای به او کمک بسیاری کرده است. وی می گوید پس از گذراندن آن دوره، تبدیل به فردی متفاوت و خبرنگاری متفاوت، بهتر، تواناتر و مسلط تر شده است. او طی مطالب اخیرش به فاصله گرفتن تدریجی جوانان لهستانی از کاتولیسم پرداخته و اکنون مشغول کار روی کتابی است که به موضوع روانپزشکی در کشورش اختصاص دارد. 

اینجا چکیده ای از محتوای پرسش و پاسخ او را با وبسایت مرکز بین المللی خبرنگاران می خوانید. 

آنا کیدرزینک می گوید به رغم آن که تابوی بیماری روانی تا اندازه زیادی کوچکتر از گذشته شده، او هنوز با شرایط کنونی این مشکل و رویکرد کلی جامعه نسبت به آن راحت نیست و به نظرش شرایط کنونی با شرایط مطلوب و با آنچه باید باشد، فاصله و تفاوت فراوانی دارد. خانم کیدرزینک می گوید با آن که این روزها صحبت پیرامون افسردگی عادی تر و معمول تر شده، صحبت و بررسی مشکلاتی چون شیزوفرنی یا افسردگی دوقطبی همچنان تابوست. 

کیدرزینک می کوشد بیمارستان ها و کلینیک های رواندرمانی را به شیوه ای که واقعی تر است، نشان دهد، نه به شکلی که در فیلمها یا برخی روایت ها به آنها پرداخته می شود. او می گوید در بسیاری از موارد، از این مراکز به سان مکان هایی ترسناک یا زجرآفرین یاد می شود یا چهره ای که از آنها نشان داده می شود، وحشتناک است و کوشش وی آن است که این طرز فکر و این نوع گرایش ناشی از این شیوه های روایت را تغییر دهد تا تابوی بیماری روانی فروریزد. 

خانم کیدرزینک می گوید جوامع دگرباش و هم جنس گرا در لهستان از محدودیت ها و موانع بسیاری برخوردارند و حقوق اندکی دارند. با آنها برخوردهای منفی زیادی می شود و از این روست که او می کوشد طرز فکر مردم را نسبت به آنها تغییر دهد و در گزارش هایش تلاش کند برای احقاق حقوقشان به اطلاع رسانی بپردازد.  

آنا بزرگترین چالش فعالیت حرفه ای خبرنگاری اش را به ویژه برای انجام کار با کیفیت بالا، چالش مالی معرفی می کند. او می گوید اداره زندگی و امکان امرار معاش از راه انجام کار خبرنگاری حرفه ای به عنوان تنها ممر درآمد به غایت دشوار است و لهستان هم از کشورهایی است که خبرنگاران حرفه ای اش به شدت و به طور جدی با این دشواری مواجهند. او می گوید طبیعی است که مشکلات اقتصادی یا شرایط سخت اقتصادی جامعه در دورانی مثل دوران بحران همه گیری کرونا و رکود کلی اقتصادی جوامع، تشدید می شود. 

این خبرنگار لهستانی می گوید توصیه اش به خبرنگاران تازه کار آن است که به دقت در پی موضوع گزارش باشند، چون پیرامونشان همواره مملو از موضوعات جالب توجه و با اهمیت گوناگون برای تهیه گزارش است. کیدرزینک می افزاید که برای مستندسازی یا خبرنگاری به شیوه تهیه گزارش های مفصل و طولانی، تجربه کار در عرصه خبر بسیار مفید است. راهنمایی او برای خبرنگاران کم تجربه آن است که زود ناامید نشوند و به پی گیری و کوشش برای تهیه گزارش های حرفه ای و باکیفیت ادامه دهند، از موانع و چالش های راه نهراسند، و خود را با شرایط متغیر یا تازه تطبیق دهند. 


انتشار تصویر اصلی با مجوز آنا کیدرزینک.