تهیه گزارش از شیوع شدید کووید-۱۹ در هند

نوشته Inaara Gangji
Aug 9, 2021 در خبرنگاری از کووید-۱۹
India flag

چکیده ای از گفت و گو با Annie Philip آنی فیلیپ، عضو Network of Women in Media, India یا شبکه زنان در رسانه های هند و چند کارشناس رسانه ای دیگر هند را اینجا می خوانید. کارشناسان دیگر Safina Nab سفینه نبی (خبرنگار)، Cyril Sam سیریل سام (پژوهشگر)، و Amrita Tripathi آمریتا تریپاتی (سردبیر نشریه بهداشتی) بودند که در یک وبینار گزارشگری بهداشت مرکز بین المللی خبرنگاران شرکت کردند. موضوع وبینار، گزارشگری از همه گیری ویروس کرونا در هند است. 

در این وبینار، سام گفت که نهادهای خبری در هند اهمیتی به کارکنانشان نمی دهند. خبرنگاران ساعات طولانی کار می کنند و وضع روانی آنها بسیار اسفبار است. همزمان، شمار بسیاری از آنها نیز طی تعدیل نیروی اخیر کار خود را از دست داده اند. 

چالش های صنعت خبرنگاری در هند 

حتی پیش از شیوع کرونا نیز خبرنگاران هند دچار دشواری های گوناگون مالی و روانی بودند و در شرایط سخت کاری فعالیت حرفه ای می کردند. اما شیوع کرونا بودجه نهادهای خبری را محدود کرد، نیروی خبرنگاری را تعدیل کرد، سبب کاهش درآمد بسیاری از خبرنگاران شد، و خبرنگاران مستقل (آزاد) را دچار گرفتاری کاری و بحران مالی شد. 

به گفته سام  و تریپاتی ۱۲ تا ۳۰ درصد همه اعضای تحریریه نهادهای خبری سراسر کشور بیکار شده اند و تعدیل نیرو و کاهش حقوق عادی شده است. تیراژ روزنامه های انگلیسی زبان در شهرهای بزرگی مثل بمبئی و دهلی نو کاهش یافته است و به چهل درصد میزان تیراژ قبل از شیوع کرونا رسیده است.  

تهیه گزارش در دوران خطرها بهداشتی ناشی از کرونا 

شبکه زنان در رسانه ها در هند فهرستی از نام خبرنگاران و کارکنان عرصه رسانه را که طی شیوع ویروس کرونا جان باخته اند، تهیه کرده است. این شبکه همچنین خواستار در اختیار قرار گرفتن امکانات بهداشتی و محافظتی برای خبرنگاران شد.

نبی گفت بسیاری از خبرنگاران هندی برای آن که کار و ممر معاشی داشته باشند، سعی می کنند رسانه ای خارجی را که کارشان را می پذیرد، پیدا کنند و برای آن کار کنند. او می گوید تهیه گزارش از همه گیری کووید-۱۹ نه تنها بر جسم، که بر روان خبرنگاران نیز اثرگذار است. آنها با این کار جسم خود را در معرض خطر قرار می دهند اما از نظر روحی نیز خسته و افسرده می شوند.  

تریپاتی گفت که گفت و گو پیرامون سلامت روان، از جمله سلامت روان خبرنگاران، این روزها بیشتر انجام می شود و عادی تر شده است. 

او افزود که دومین موج شدید شیوع کرونا سبب شگفتی بسیاری شد و پیچیدگی های فراوانی ایجاد کرد و موجب عقبگرد شدید وضع سلامت جامعه شد. 

با این وصف، بسیاری از خبرنگاران هندی معتقدند که هنوز فاصله زیادی تا یافتن اولویت تندرستی و بهداشت و سلامت روان در رسانه ها وجود دارد. اما می گویند که اکنون زمان دادن این اولویت فرا رسیده است.  

 

 


عکس از آنسپلش، عکاس: Naveed Ahmed.