تبعیض در عرصه خبر، محور اصلی نشست رسانه ای سالانه در آرژانتین

نوشته Ana Prieto
Sep 11, 2019 در خبر‌نگاری دیجیتال
Chicas programando

بیش از دو هزار و پانصد دانشجوی خبرنگاری، خبرنگار، برنامه نویس، فعال رسانه ای و کسانی که به تحولات رسانه ای علاقمندند در پایان ماه اوت به روند هر سال  در بوینس آیرس گرد آمدند تا پیرامون اکنون و آینده خبرنگاری صحبت و تبادل نظر کنند.

این کنفرانس از سوی ماریانو بلژمن که پیشتر دوره خبرنگاری نایت را در مرکز بین المللی خبرنگاران گذرانده، بنیان نهاده شده است. امسال هشتمین سال برگزاری آن بود و مطالب ارائه شده در آن نشان داد که خبرنگاری چالش های بسیاری پیش رو دارد، اما بر خلاف آنچه بدبنینان عرصه خبرنگاری به آن معتقدند، جای امیدواری نیز وجود دارد.

یکی از مدعوین و شرکت کنندگان در این نشست، مرکز بین المللی خبرنگاران بود. در روز پایانی نشست، سمیناری پیرامون هک کردن برگزار شد که نزدیک به دویست و پنجاه خبرنگار و برنامه نویس در آن شرکت کردند.

یکی از موضوعات اصلی نشست امسال بررسی تفاوت حقوق و مزایای پرداختی به زنان در قیاس با مردان بود.

شماری از مواردی را که در این خصوص مطرح شد، اینجا می خوانید:

زنان به طور متوسط روزانه حدود سه ساعت بیش از مردان به کار خانه اختصاص می دهند. علاوه بر شواهد آماری، شواهد عینی و عملی فراوانی نیز پیرامون تفاوت میان زنان و مردان و تبعیضی که در حق زنان می شود، در دست است.

زنان جوان برنامه نویس

بیش از هفتاد سال است که مردان عرصه برنامه نویسی کامپیوتری را تسخیر کرده اند. اما اکنون وضع در حال تغییر است.

Chicas programando یا زنان جوان برنامه نویس، جامعه ای از زنان برنامه نویس را در بردارد که برای قدرت دادن به زنان دیگر فعالیت می کنند و آنها را به پیوستن به این عرصه کاری ترغیب می کنند. آنها می کوشند که برای زنان جوان علاقمند به برنامه نویسی، شرایط آموزش و فرصت های شغلی فراهم کنند.

مقاومت زنان

Chicas Poderosas Argentina به توضیح پیرامون فرصت هایی پرداختند که برای زنان فراهم کرده اند تا اگر مایل باشند بتوانند فضای کاری مختص به خود یا قابل اشتراک با دیگران در اختیار داشته باشند و آنجا فعالیت رسانه ای خود را انجام دهند.

بر اساس این طرح و با همکاری طرحی مشابه از گوگل نیوز، و همکاری تعدادی نهاد مدنی، یکصد زن با یکدیگر در یک فضا همکاری کردند، و بسیاری از آنها برای نخستین بار با دیگران کار می کردند. هدف آنها این بود که توجه بیشتری را به فعالیتشان جلب کنند. نتیجه کار آن شد که سیزده نشریه در میان رسانه های ملی و منطقه ای توانستند بر گروه هایی چون زنان بومی کار کنند و بکوشند تا در عرصه هایی چون بارداری کودکان و تشویق جوانان به شرکت در انتخابات کار کنند.

سمبرا میدیا که اجتماعی از رسانه های دیجیتال بومی است، از زنان بومی که کارآفرین عرصه رسانه هستند خواست تا چالش های عمده ای را که در محیط حرفه ای با آنها مواجهند، معرفی کنند. مواردی از این چالش ها نبود زنان در پست های مدیریت، تفاوت حقوق زنان و مردان، و نگرانی های زنان در خصوص امنیت جانی شان هنگام تهیه گزارش بود.

میتس طرحی برای آموزش کارآفرینی رسانه ای زنان است که با همکاری طرح گوگل نیوز برگزار شد و هدف آن پیشبرد فعالیت های کارآفرینی زنان در آمریکای لاتین است. بیش از هشتاد زن برای شرکت در کارگاه های متیس ثبت نام کردند.

 

تصویر: نشستی از زنان جوان برنامه نویس در نشست رسانه ای امسال.