برنامه رادیویی که در نیجریه پیرامون خشونت جنسیتی اطلاع رسانی می کند

Jan 4, 2022 در خبرنگاری چند رسانه ای
A microphone with an on air sign in the background.

نانجی ناندانگ تازه از دانشکده خبرنگاری فارغ التحصیل شده بود و مشغول کار داوطلبی در یک شبکه رادیویی در نیجریه بود که از شرح حال موسى، کودک ۹ ساله ای که مورد آزار جنسی قرار گرفته بود، آگاه شد.

در شمال نیجریه بر میزان آزار جنسی و تجاوز افزوده شده است. این موارد شامل ازدواج اجباري زودهنگام نیز می شود. نزدیک به سه دهم زنان نیجریه تا ۱۵ سالگی قربانی تجاوز جنسی یا آزار جنسی می شوند. دوسوم کودکانی که مورد آزار و خشونت جنسی قرارگرفته اند هرگز در این مورد با کسی سخن نمی گویند. کمتر از پنج درصد آنها کمکی دریافت می کنند. 

تلاش برای دادخواهی

ناندانگ در سال ۲۰۲۰  Silent Voices یا صداهای خاموش را بنیان گذارد که برنامه ای رادیویی است که هدف آن آگاهی رسانی پیرامون خشونت جنسیتی است و با فدراسیون بین المللی زنان وکیل همکاری دارد که نهادی غیرانتفاعی است که به حقوق زنان و کودکان توجه دارد و مدافع آن است. 

برنامه رادیویی ناندانگ بیش از یکصد هزار شنونده دارد و هفته ای یک بار روزهای پنج شنبه پخش می شود و پادکستی نیز پخش می کند که ماهانه بیش از ۴۱ هزار شنونده دارد. 

در ژوئن سال گذشته این برنامه و این نهاد با همکاری یکدیگر به آنچه بر سر دختر ۱۳ ساله ای به نام مافنگ آمده بود، پرداختند و مورد او را به اطلاع پلیس رساندند و به او کمک کردند. به کمک آنها تجاوزگر اکنون در زندان و منتظر محاكمه است.

سازمان ملی آمار نیجریه گزارش کرده است که در سال ۲۰۱۷ بیش از ۲۲۷۹ ممورد تجاوز و خشونت جنسیتی در آن کشور اتفاق افتاده است و متاسفانه اغلب آنها بدون محاكمه و دادخواهی فراموش می شوند. 

بین سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، تنها ۳۲ مورد موفق دادخواهی در نیجریه در این مورد انجام شده است. در سال ۲۰۲۰ رییس جمهوری نیجریه از موارد تجاوز، به ویژه در خصوص کودکان خردسال، ابراز تاسف کرد. اما به ویژه در نیجریه شمالی این موارد افزایش هم پیدا کرده اند. 

چالش های دادخواهی 

ناندانگ می گوید که اغلب اوقات قربانیان به سبب نداشتن امکانات مالی تصمیم می گیرند دادخواهی نکنند. سنتهای کهن نقشی عمده در خاموش نگه داشتن زنان و کودکان بازی کرده اند. از سوی دیگر، برخی از متجاوزان در جامعه جایگاه مهمی داشته اند و با نفوذ خود مانع از دادخواهی شده اند. 

ناندانگ تلاش کرده است که با استفاده از برنامه رادیویی اش مخاطبان را از تجاوز و راه های دادخواهی آگاه کند و بکوشد در این راه فرهنگ سازی کند. وی همچنین کوشیده تا مخاطبانش را با راه های درمان، گرفتن کمک حرفه ای و مشاوره آشنا کند. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Fringer Cat .