بررسی آموزش کارآفرینی رسانه‌ای در دانشگاه‌های اسپانیایی زبان

نوشته Jennifer Dorroh
Jan 29, 2019 در موضوعات تخصصی
Classroom

در آمریکای لاتین بسیاری از دانشجویان به یادگیری مهارت‌های رسانه‌ای و کارآفرینی رسانه‌ای علاقمندند، و پیوسته به تعداد آن‌ها افزوده می شود. با این وصف، تحقیقی که یک نهاد رسانه‌ای آمریکای لاتین به نام سمبرا میدیا انجام داده، حاکی از آن است که کم‌تر از سه درصد دانشگاه‌های آمریکای لاتین درس کارآفرینی رسانه‌ای را در میان واحدهای دانشگاهی شان دارند.

نهادی که این تحقیق را انجام داده،  SembraMedia است که یک نهاد غیرانتفاعی است که هدفش بهبود کیفیت کار خبرنگاری و شنیده شدن صداهای متنوع زبان اسپانیایی در آمریکای لاتین است.

Janine Warner

جنین وارنر که یکی از بنیانگذاران سمبرا میدیاست، می گوید تعداد متقاضیان گذراندن واحدهای درسی مربوط به کارآفرینی و اشتغال در عرصه‌ی خبرنگاری و کار رسانه‌ای، روزافزون است و داوطلبان این نوع درس‌ها بسیار مشتاق یادگیری اصول تجارت، مدیریت، و کارآفرینی در عرصه‌ی خبرنگاری هستند. این تحقیق هم‌چنین نشان می دهد که نزدیک به دوسوم دانشجویانی که این دوره‌ها را می گذرانند، طرح‌ها یا نهادهای نوپای رسانه‌ای تازه‌ای را فعال می کنند.

 

SembraMedia study

گروه محققانی که مسئولیت نظارت بر فعالیت آن‌ها به عهده‌ی پاتریشیو کونتراس است، بیست و پنج مصاحبه با پنجاه و نه استاد کارآفرینی رسانه‌ای کردند و شباهت‌ها و تفاوت‌های واحدهای درسی کارآفرینی رسانه‌ای را در دانشگاه‌های مختلف بررسی و مقایسه کردند.

نتایج این تحقیق به قدری برای دنیای رسانه جالب بود که منتج به ایجاد یک شبکه‌ی کاریابی و کارآفرینی رسانه‌ای شد که با مشارکت و حمایت سمبرا میدیا تشکیل و فعال شده است.

سمبرا میدیا امیدوار است که با کمک به دانشگاه‌ها برای ایجاد یا تقویت واحدهای درسی کارآفرینی رسانه‌ای، نسل تازه‌ای از خبرنگاران را برای اثرگذاری بیش‌تر در جوامع‌شان آماده کند. میال لاستربنر، مدیر این نهاد می گوید: «باور ما آن است که هم‌کاری بین دانشگاهی میان دست اندرکاران، استادان، و دانشجویان در آمریکای لاتین، ایالات متحده، و اسپانیا، مهم‌ترین محور تحقق این هدف است.»

 


تصویر اصلی از آنسپلش با مجوز Cole Keister