ایده هایی برای جذب کمک های مالی برای نهادهای خبری

نوشته Marcela Kunova
Jan 18, 2021 در تداوم فعالیت رسانه ای
Money

آدام نیوبی که مدیر نهاد خبری «نیوز ناو» است، طی سخنانی در ماه گذشته گفت که خبرنگاری برای منافع عمومی جوامع با انواع دیگر پوشش خبری تفاوت دارد. مخاطبان این نوع گزارش ها را نه تنها به دلیل آن که برایشان جالب است، بلکه به این دلیل دنبال می کنند که می خواهند از شرایط و فعالیت های نهادهای پیرامون و موسسات فعال در جامعه شان آگاه شوند.

بررسی و تحقیق پیرامون فعالیت های نهادهای خصوصی یا عمومی ممکن است ماه ها یا حتی سال ها طول بکشد و بسیار هزینه بر باشد. از این روست که خبرنگاری برای آگاهی و منافع عمومی جامعه نمی تواند تنها از راه آگهی که معمولا راه تامین عمده هزینه ناشران کوچک تر و محلی است، تامین شود. این نوع خبرنگاری مدت هاست که دچار کمبود مالی است، و اکنون با شیوع ویروس کرونا و اثر منفی که این همه گیری بر اقتصاد جهان و البته بر عرصه خبرنگاری گذاشته است، این مشکل جدی تر و بزرگتر شده است. 

عدم آگاهی کافی رسانه ای به این مشکل دامن می زند. پژوهشی که توسط نهاد نظرسنجی پیو انجام شده، نشان داده است که چهل درصد آمریکاییان نمی دانند که گوگل نیوز، اپل نیوز، و فیس بوک خبرنگاری مستقل انجام می دهند یا اخبار خود را از رسانه ها یا خبرگزاری های دیگر می گیرند و منتشر می کنند. 

اشکال کار آن است که هیچ راه حل فوری وجود ندارد. بخش مثبت داستان آن است که ممکن است راه هایی برای جلب سرمایه برای خبرنگاری وجود داشته باشد و مجموعه ای از راه حل های گوناگون می تواند به یافتن روشی مناسب در این راستا برای حل مشکلات کمک کند. 

سرمایه گذاری انساندوستانه بر عرصه خبرنگاری

از آنجا که در بریتانیا راهی برای دریافت کمک های انساندوستانه وجود ندارد، دفتر خبرنگاری تحقیقی The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ) بر آن شد که این شرایط را به چالش بکشد. این شیوه به تلاش نهادهای خبری در تقاضای دریافت کمک های نقدی موثر است. 

این نوع چالش ها در بریتانیا و برخی کشورهای دیگر می تواند به نهادهای خبرنگاری در کشورهای دیگر کمک کند تا برای عرصه خبرنگاری کشورشان تقاضای کمک کنند و اگر این نوع تقاضاها موثر واقع نشد، آنها را تکرار کنند و به چالش بکشند. 

درآمد حاصل از آبونمان خوانندگان 

بخشی از درآمد نشریات و نهادهای خبری می تواند از کمک های مردمی و وام های بشردوستانه بلاعوض حاصل شود و بخشی دیگر از آبونمان خوانندگان. گروهی از خوانندگان به طور مرتب حق اشتراک مشخص و تعیین شده ای می پردازند و گروهی دیگر نیز هر از گاه بنا به تمایلشان مبلغی به عنوان کمک هزینه به نشریاتی می پردازند که مشترک آنها هستند. برخی نشریات امکان آن را فراهم می آورند که مبلغ آبونمان گاه گاه به شکل حق اشتراک پرداخت شود و شماری از نشریات نیز تنها شیوه آبونمان مرتب و پرداخت منظم و پیوسته حق اشتراک را می پذیرند. 

نبوبی می گوید که شیوه دریافت حق اشتراک نشریات باید تغییر کند و ساده تر شود، به نحوی که یک حساب برای دریافت حق اشتراک تعیین شود، صرفنظر از نوع آبونمانی که خوانندگان می پردازند. 

سرمایه گذاری دولت 

بسیاری از نشریات و نهادهای خبری از دولت کشورشان تقاضای کمک می کنند اما آن را دریافت نمی کنند و این، کار بقای آنها را دشوار می کند. تحقیقاتی که در این راستا انجام شده، حاکی از آن است که حتی اگر دولت ها نخواهند از عرصه خبرنگاری حمایت مالی کنند، می توانند با تغییر و هدفگذاری سیاست ها به شیوه ای که برای خبرنگاران و عرصه خبرنگاری مفید باشد و به بقای آنها کمک کند، اثرگذار باشند. 

Matt Rogerson مت راجرسن، مدیرسیاستگذاری گروه رسانه ای گاردین، می گوید نقش دولت ها آن است که به الگوهای فعالیت نهادهای خبری کمک کنند، و یکی از این راه ها آن است که برای جلب توجه افکار عمومی به نهادها و ارگان های خبری کمک کنند و سطح اطلاع مردم را نسبت به خبر و لزوم آگاهی خبری و ضرورت استفاده از محتوای خبری افزایش دهند. 

راه دیگری هم که این روزها در فرانسه مورد آزمایش قرار گرفته است، آن است که از معافیت های مالیاتی برای جلب حمایت مالی از نهادهای خبری استفاده شود. 

وضع مقررات

صرفنظر از آن که چگونه به راه حلی برای جلب سرمایه خبری برسید، روشن است که بدون وضع مقررات و تعیین راه های روشنی برای کنترل روش های کسب درآمد، جذب منابع مالی، و هدایت مناسب اشتراک خوانندگان، چنین کاری میسر نخواهد بود. 

شبکه های اجتماعی انگیزه لازم برای جلب سرمایه گذاری برای نهادهای خبری یا اخبار با کیفیت بالا را ندارند. تصمیم های این شبکه ها بر مبنای الگوریتم هایی اتخاذ می شود که اطلاعات خاصی را منتشر می کنند. این تصمیم ها گاهی، دانسته یا نادانسته، به محتوای تحریریه این شبکه ها و مضمون اخبار لطمه می زند و گاهی حتی سبب انتشار اطلاعات نادرست یا غیردقیق می شود. 

از این روست که برخی کارشناسان رسانه می گویند شبکه های اجتماعی می توانند به خبرنگاری آنلاین ضربه سنگینی وارد کنند، چرا که امکان تشخیص واقعیت را از دروغ دشوار می کنند. بدتر از آن، این است که الگوریتم آنها مرتب تغییر می کند و هر بار کارشناسان رسانه ای تصور می کنند که شیوه ای برای درک آن یافته اند، دوباره عوض می شود. 

به عقیده این کارشناسان، تعیین مقررات و شفافیت، راه حل هایی مناسب برای چالش جذب سرمایه برای رونق نهادهای خبری هستند.  


 این مقاله ابتدا در وبسایت منتشر شد و با اجازه در وبسایت آی جی نت بازنشر شد. 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Micheile Henderson.