ایجاد گروه «جامعه خبرنگاران جوان»: گامی برای شکستن مرزهای مسموم

نوشته Iris Pase
Jan 4, 2021 در خبرنگاری تعاملی
Work from home setup with laptop, Apple Watch and headphones

 شیوع ویروس کرونا بر فعالیت خبرنگاران در جهان و اتاق های خبر اثر عمیقی گذاشته است و زندگی خبرنگاران را مملو از چالش های معنوی، فکری، و مالی کرده است. البته همزمان، طی امسال، برخی رسانه ها موفق به دنبال کردن و مهار اطلاعات جعلی و غلط شده اند. 

تحقیقات Journalism and the Pandemic Survey یا مرکز خبرنگاری و همه گیری کرونا، بخشی از مرکز بین المللی خبرنگاران، و مرکز خبرنگاری دیجیتال «تو» در دانشگاه کلمبیا دریافته است که ۶۵ درصد خبرنگاران شرکت کننده در نظرسنجی گفته اند که در قیاس با شریط قبل از همه گیری کمتر امنیت شغلی احساس می کنند.

بسیاری از خبرنگاران می گویند یافتن یا ادامه ارتباطات و آشنایی های کاری در فضای کنونی بسیار دشوار است و طی ماه های گذشته به شیوه ای فزاینده دشوارتر شده است. خبرنگاران تازه کار می گویند ظرف چند ماه گذشته چندین بار به فکر رها کردن حرفه خبرنگاری افتاده اند. 

از این روست که آسیا افتخار که خبرنگار مستقل ساکن لندن است، ماه مه گذشته یک گروه فیس بوک برای خبرنگاران جوان و تازه کار و دانشجویان خبرنگاری ایجاد کرد که راهی برای آن باشد که با هم ارتباط برقرار کنند و پیرامون کار و ارتباطات حرفه ای شان صحبت کنند و به تبلیغ فعالیت هایشان بپردازند. نام این گروه، Young Journalist Community یا انجمن خبرنگاران جوان است. 

او می گوید طی مدت شیوع کرونا در وبینارها و جلسات زوم بسیاری شرکت کرده اما متوجه شده که اغلب خبرنگارانی که در این نوع جلسات شرکت می کنند، مسن تر هستند و از مشکلاتی سخن می گویند که عملا دیگر وجود ندارد یا در جامعه حرفه ای خبرنگاری مطرح نیست. این گونه شد که او تصمیم گرفت گروهی برای خبرنگاران جوان ایجاد کند تا بتوانند از این راه به کاریابی یکدیگر، کسب آشنایی های حرفه ای تازه، و حتی قیاس حق التحریرشان کمک کنند. 

شارلوت کلومبو، خبرنگار دیگری که ساکن لندن و از اعضای این گروه است، می گوید که این گروه به او کمک بسیاری کرده است تا با خبرنگاران دیگر آشنا شود و نخستین مطلبی را که بابت نوشتن آن حق التحریر دریافت کرد، از راه ارتباطاتش در این گروه یافت. 

در کنار ارتباطات کاری، دوستی هایی هم از این گروه فیس بوک منشاء یافته و شکل گرفته است. جامعه ای از خبرنگارانی که با یکدیگر همکار بودند، اکنون با هم دوست نیز شده اند، و اقلیت های این جامعه نیز برای خود گروه هایی در شبکه های اجتماعی تشکیل داده اند. 

برخی از اعضای این گروه نیز به لطف روابطی که در آن یافته اند، موفق شده اند طرح های تازه ای برای کار پیدا کنند. سوفی کیدرلین که خبرنگار جوانی است که بین آلمان و بریتانیا کار می کند، موفق شده در قالب این گروه روابطی برای ایجاد پادکست خود به وجود آورد. او اکنون پادکست خود را فعال کرده است و از راه همین گروه، برای پادکستش مهمان انتخاب می کند. 

در جامعه خبرنگاری حرفه ای رقابت زیاد و شدید است، اما جامعه خبرنگاران جوان موفق شده است که جایگاهی برای تعامل با خبرنگاران ایجاد کند و فضایی مثبت بر گروه حاکم کند. 

اغلب اعضای گروه می گویند هرگز تجربه ای منفی در این جامعه نداشته اند و این جامعه به آنها کمک کرده تا در جامعه خبرنگاری و در این شرایط دشوار همه گیری کرونا نخستین گام های حرفه ای خود را بردارند. 

 خانم افتخار می گوید امیدوار است گروهی که ایجاد کرده فعالتر شود و توسعه و موفقیت بیشتری پیدا کند. او می گوید به ویژه در شرایط انزوا به دنبال همه گیری کرونا، اغلب خبرنگاران بسیار تنها هستند، در نتیجه ایجاد این محیط برای خبرنگارن جوان و تازه کار، و برای دانشجویان خبرنگاری، کمکی است برای رها کردن آنها از این انزوا. 

افتخار امیدوار است که کار خود را در پی عادی شدن شرایط پس از مهار همه گیری کرونا، با دیدارهای حضوری تکمیل کند و گام های بزرگتری برای نزدیک تر کردن خبرنگاران به یکدیگر و کمک به کاریابی آنها بردارد و «مرزهای مسموم» را از میان بردارد.

 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Major Tom Agency