اپلیکیشنی برای تقویت صداهای جوامع مدنی در آفریقای جنوبی

نوشته Irene Wangui
Oct 30, 2018 در خبرنگاری سیار

در روز دوم ماه مه امسال، ساکنان شهر کلیپتاون در آفریقای جنوبی به خیابان رفتند تا اعتراض خود را نسبت به شرایط مسکن ابراز کنند. این تظاهرات از سوی رسانه‌های محلی پوشش داده شده بود، اما اغلب گزارش‌ها تنها از شعارها و فریادها پوشش خبری تهیه کردند. اما مقاله‌ی در وبسایت Grassroot دیدگاه تازه‌یی ارائه کرد.

این مقاله توجه یک خبرنگار تجسسی را جلب کرد که برای برنامه‌ی به نام Checkpoint کار می کرد. این خبرنگار تقاضا کرد که با رهبران اجتماع معترض دیدار و گفت‌وگو کند. حاصل این گفت‌وگو برنامه‌‌ی شد که رهبران اجتماع معترض را با خبرنگار پیوند داد و  نگاهی عمیق به تاریخچه و سابقه‌ی این نوع اعتراضات انداخت. یکی از بزرگان اجتماع به نام Esther Bezana توانست پیشینه‌ی چالش مسکن را در این برنامه مطرح کند و به بررسی دلایل و ریشه‌های این چالش بپردازد. ابزاری هم برای ریشه‌یابی مشکلات مسکن ایجاد شد. امکان این کار با کمک سرمایه گذاری از سوی برنامه‌ی Code for Africa یا کد برای آفریقا فراهم آمد.  

این ابزار با دو نقش اصلی ایجاد شده است: یک هشدار دهنده‌ی مطبوعاتی و یک ابزار یافتن راه تماس. 

Luke Jordan که مدیر وبسایت Grassroot است، می گوید که امکان برقراری ارتباط با خبرنگاران از این راه برقرار می شود و پس از آن، مشخصات و مشکلات شهروندان در اختیار اتاق‌های خبر قرار می گیرد تا خبرنگاران بتوانند گزارش‌هایی را از مشکلات و دغدغه‌های شهروندان تهیه و عرضه کنند.

آقای لوک می گوید: «ما ابتدا فکر کردیم که رسانه‌ها در هر موردی تقاضای اطلاعات گسترده خواهند کرد، اما در عمل دریافتیم که آن‌ها تنها اطلاعات اولیه و ضروری را می خواهند».

LiveWire به سفیران اجتماع معرفی شد که از آن زمان آن را برای مواردی مثل امنیت محله‌ها، ثبت نام افراد دارای مسکن و منتظر مسکن، و میزان دسترسی مردم به برق به کار گرفته اند. 

Grassroot اکنون به کاربران LiveWire آموزش می دهد که شهروند-خبرنگار شوند و به تهیه‌ی گزارش بپردازند. آقای لوک می گوید در حال حاضر هر هفته ده مورد هشدار (اطلاع رسانی خبری) هفتگی به اتاق‌های خبر فرستاده می شود تا خبرنگاران در جریان اخباری که باید به پوشش آن‌ها بپردازند، قرار گیرند. این هشدارها از ۲۰۵ فعال و رهبر اجتماع گردآوری می شود و هدف نهایی این فعالیت، آن است که به جای کاربرد فن‌آوری به صرف فن‌آوری، از فن‌آوری برای خدمت به تعامل بهره گیری شود. 

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز Nagarjun Kandukuru.