اهمیت نقش خبرنگاران تحقیقی در پی گیری عملکرد دولت زیمبابوه طی دوران همه گیری کرونا

نوشته Lungelo Ndhlovu
Apr 12, 2021 در خبرنگاری تحقیقی
Magnifying glass and computer

خبرنگاری تحقیقی در زیمبابوه نقشی حیاتی در تصمیم های اجرایی دولت آن کشور در دوران همه گیری ویروس کرونا و هزینه هایی که آن دولت برای مبارزه با کووید-۱۹ کرده است، داشته که در این مطلب به آن می پردازیم. 

 Hopewell Chin'ono هوپول چینونو خبرنگار تحقیقی و مستندسازی است که سال گذشته حقایقی را پیرامون عملکرد دولت در بحران همه گیری کرونا برملا کرد که به بررسی ارتشاء دولت پرداخت و در نهایت به برکناری Obadiah Moyo اوبادیو مویو منتج به سبب خلافکاری شد. مویو وزیر بهداشت آن کشور بود. 

چینونو گفت که به رغم دشواری های فراوان، کار ردیابی و تحقیق و مصاحبه با افراد آگاه در این پرونده را ادامه داد که در مواردی به پی گیری پرونده و منابعی در دوبی و نامیبیا نیاز داشت چون بسیار چالش انگیز بود. 

او افزود که بسیاری از ارتشاء داخل کشور مورد توجه قرار نمی گیرد یا در مورد آن گزارش تهیه نمی شود، چون بسیاری از خبرنگاران تحقیقی به امکانات کافی برای تهیه گزارش دسترسی ندارند. از این روست که در حال حاضر، کار خبرنگاری تحقیقی در زیمبابوه عملا مرده است. 

اما شفافیت در مورد شیوه خرج شدن میلیاردها دلار کمک هزینه برای مقابله با گسترش ویروس کرونا در زیمبابوه به شدت مورد نیاز است و از اهمیت فراوانی برخوردار است. 

یک ائتلاف در زیمبابوه به نام شفافیت در زیمبابوه که بر مبارزه با ارتشاء تمرکز دارد، وبسایتی برای ردیابی منابع مالی کمک به مقابله با شیوع ویروس کرونا ایجاد کرده است.

مسئولان این وبسایت می گویند کوشش اولیه شان برای شفافیت منابع مالی و شیوه خرج شدن کمک هزینه های دریافتی دولت بی نتیجه بوده و با ممانعت دولت از دستیابی آنها به این اطلاعات مواجه شده است. اما به دنبال شکایتی که علیه دولت طرح کردند و دعوای حقوقی پس از آن، وزارتخانه مربوط ناگزیر به ارائه اطلاعاتی شد که از آنها درخواست شده بود. 

مدیر این نهاد می گوید تلاش ائتلاف وی این بوده که آنچه را که دولت و شرکای آن برای مدیریت همه گیری کرونا هزینه می کنند، ردگیری کند و از ابتدای شیوع ویروس، هزینه های مربوط به آن را بررسی کنند و ببینند که این هزینه ها کجا تمرکز یافته اند و صرف چه مشکلاتی شده است، چون بسیاری از ارتشاء دولتی در زیمبابوه در اوایل زمان شیوع ویروس کرونا روی داد. 

وی می افزاید که عمومی کردن و انتشار این اطلاعات از اهمیت شایانی برخوردار است و کوشش هایی که خبرنگاران تحقیقی کرده اند، بر اهمیت و ارزش تحلیل داده و تصویرسازی آن صحه گذارده است. 

Limukani Ncube که سردبیر نشریه Sunday News زیمبابوه است، می گوید همه گیری کرونا اهمیت و جایگاه ویژه و شاخص خبرنگاری تحقیقی را حتی بیش از پیش روشن کرد، چرا که ضرورت شفاف بودن عملکرد و پاسخگو قرار دادن مسئولان دولتی در این شرایط از هر زمان دیگری بیشتر و روشنتر بوده است. 

او افزود که وعده های مسئولان طی این همه گیری بیش از هر دوران دیگری اهمیت داشتند، چرا که به زندگی مردم و نجات جان آنها بستگی داشت و اینجا بود که اهمیت خبرنگاری تحقیقی و نقش خبرنگاران تحقیقی نیز بیش از پیش روشن شد. 


 

تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Agence Olloweb.