اهمیت خبرنگاری صلح و بهترین شیوه های پوشش خبری آن

نوشته Lungelo Ndhlovu
Nov 19, 2021 در موضوعات تخصصی
picture

خبرنگاران هنگام پوشش خبری تنش ها و بحران ها اغلب با دوراهی رو به رو می شوند. آنها باید از اثرات منفی که خبرنگاری آنها ممکن است داشته باشد آگاه باشند و متوجه ظرفیت و قابلیتی هم باشند که پوشش خبری آنها در خصوص صلح دارد. 

این دقيقا کاری است که مرکز خبرنگاری صلح جهانی در دانشگاه پارک میزوری در واحدهای درسی اش مورد نظر قرار می دهد. 

بنیانگذار این مرکز استادی به نام استیون یانگبلاد است که می گوید گزینه هایی که رویکرد صلح را بسته به گزارشی که روی آن کار می کنند افزایش می دهد، خبرنگاری صلح خوانده می شود. 

این خبرنگاران می توانند جو و فضایی را که برای صلح مناسب است و از طرح های صلح و کسانی که در صلح موثرند حمایت می کند -- بدون آن که اصول اولیه خبرنگاری مثبت و حرفه ای خوب را زیر پا بگذارد -- گسترش دهند و در کارشان رعایت کنند. 

یانگبلاد سمینارهایی پیرامون صلح و خبرنگاری صلح برگزار کرده است و شماری از آنها را در کشورهایی چون نیجریه و کوزوو و یمن برگزار کرده و وبلاگی به نام رویکردهای خبرنگاری صلح نیز دارد. 

چکیده ای از مهمترین توصیه های یانگبلاد را بر مبنای یکی از وبینارهای اخیر وی اینجا می خوانید.  

شیوه های خبرنگاری صلح 

هنگام خبرنگاری صلح خبرنگاران باید ارزش های خبری را همواره در نظر داشته باشند و صحنه رویداد و تصویرها را دستکاری نکنند و تغییر ندهند. 

باید به همه جوانب و ابعاد قضيه بپردازند و همه نکات آن را در نظر بگیرند. 

نوع ادبیات و زبانی که در خبرنگاری صلح به کار می رود اهمیت ویژه ای دارد. 

این نوع زبان باید به دوری از تنش و پایان دادن به اختلاف کمک کند. 

دوری از جانبداری و یک طرفه نگاه کردن به قضایا بسیار مهم است. 

هرگز با مصاحبه شوندگان به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف نگاه نکنید. 

استقلال حرفه ای نیز در خبرنگاری صلح کلیدی است. خبرنگاران نباید تحت تاثیر آگهی دهندگان، نهادهای مذهبی یا سیاسی، سیاستگران، یا سرمایه گذاران قرار گیرند. 

برای خبرنگاران بسیار مهم است که درک کنند که خبرنگاری صلح نباید تنها در زمان جنگ یا تنش به کار رود بلکه اصول آن باید همواره در خبرنگاری رعایت شود. 

خصوصيات خبرنگاری صلح 

یانگبلاد می گوید که خبرنگاری صلح از این ویژگی ها برخوردار است:

فعالانه در پی ریشه های اختلاف و تنش است و راه هایی برای ترغیب گفتگو پیش از روی دادن خشونت می یابد و در پی راه حل مشکلات است. 

نقاط مشترکی میان احزاب می یابد و از دیدگاه های سفید و سیاه می پرهیزد، شعارگونه به مسائل نمی نگرد، و در پی واقعیات از همه احزاب و افراد درگیر است. 

متوازن و منصف است و خواست ها، پیشنهادها، مشکلات و چالش های همه طرف های درگیر را در نظر می گیرد. به افراد خاموش صدا می بخشد و تنها از کسانی که در قدرتند نقل قول نمی کند. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Sunguk Kim.