اهمیت انتخاب و به کارگیری هشتگ ها به شیوه ای سنجیده

نوشته Eugenia Ha Rim Rho
Nov 28, 2019 در مبارزه با شیوع اطلاعات غلط و جعلی
Hashtag

پژوهش های تازه حاکی از آن است که استفاده ناشران از هشتگ های سیاسی در شبکه های اجتماعی گاهی سبب بی اعتمادی خوانندگان به محتوای اخبار می شود. 

استفاده از هشتگ که از سال ۲۰۰۹ معمول شده، طی سال های اخیر رایج تر شده است. هشتگ های سیاسی برای افزایش شمار خوانندگان و موضوعیت بخشیدن به گزارش در پست های کوتاه استفاده می شوند و افزایش رواج استفاده از آنها محبوبیتشان را نیز بیشتر کرده است.

اما تحقیقاتی که اخیرا انجام شده نشان می دهد که علیرغم علاقه مخاطبان به کسب دانش بیشتر پیرامون رویدادها و موضوعات سیاسی، همین هشتگ ها گاهی آنها را به اشتباه می اندازند یا موجب سلب اعتماد آنها از دنبال کردن اخبار می شوند. 

تحقیقی که توسط دانشگاه کلمبیا انجام شده، نشان می دهد که استفاده از هشتگ راهی مناسب برای معرفی یک داستان یا موضوع، یا آغاز بحثی پیرامون رویدادی تازه است، اما تنها آغازی است برای طرح موضوعی که همگان ممکن است بخواهند پیرامون آن اطلاع بیشتری پیدا کنند و آن را پی گیری کنند. 

برای آن که در این مورد بیشتر بدانیم و تجربه عملی داشته باشیم، تصمیم گرفتیم کاربرد هشتگ ها و تاثیر آنها را بر مخاطبان عام امتحان کنیم. این تجربه نشان داد که شهروندان عادی که میانه رو هستند و لزوما به یک سو یا سوی دیگر سیاست تعلق ندارند، بیشتر ممکن است صحت یا اعتبار یک هشتگ خاص را زیر سوال ببرند و گاه با تردید به آن نگاه کنند.

اما شهروندان و مخاطبانی که جهت گیری سیاسی خاصی دارند، اغلب اوقات به یک سو یا سوی دیگر کشش دارند. اگر هشتگی یا پستی که در توییتر می بینند، مورد پسندشان باشد، آن را می پذیرند و حتی بازنشر یا همرسانی می کنند. در غیراین صورت، ممکن به صحت آن تردید کنند. نمونه هایی از نظرات مخاطبان در مقایسه استفاده از هشتگ و عدم استفاده از آن اینجا خلاصه شده است: 

 

همین موضوع نشان می دهد که به رغم محبوبیت و گاه موفقیت استفاده از هشتگ، ارگان ها و نهادهای خبری نمی توانند آنها را تضمینی برای توفیق خود یا انتشار پیامشان بدانند. از این روی است که نباید به هشتگ اتکاء کنند تا پیام خود را به جامعه ی مخاطبانشان برسانند.

این موضوع هم در مورد مسائل سیاسی و دموکراتیک صدق می کند و هم در مورد موضوعات ساده و ظاهرا پیش پا افتاده اجتماعی، فرهنگی، یا بهداشتی، که در مواردی، به اندازه همان موضوعات سیاسی اهمیت دارد و بر زندگی مردم اثر می گذارد. 

مخلص کلام آن که، به کاربردن هشتگ می تواند توجه مخاطبان را به موضوعات مهم و جدی اجتماعی جلب کند. با این وصف، چنان که مطالعه و آزمون ما نشان داده است، در دراز مدت، استفاده از هشتگ می تواند زیانبار باشد و احیانا مخاطبان را به بخش ها و ابعاد سطحی موضوع جلب کند و از عمق و اصل موضوع یا خبر مورد بحث، دور نگه دارد. 


 تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز  Oliver Dumoulin