امکان دسترسی همگان به واحدهای آموزش خبرنگاری روزنامه نیویورک تایمز

نوشتهJoshua Benton
Jun 17, 2019 در داده‌نگاری
The New York Times

روزنامه نیویورک تایمز می خواهد تعداد بیشتری از خبرنگاران و روزنامه نگارانش اصول اولیه و مبانی و مهارت های مهم خبرنگاری، اصول نرم افزاری و حتی کدنویسی، و داده نگاری را بیاموزند و به این منظور، دوره ای آموزشی را در اختیار مخاطبانی قرار داده که به یادگیری این نوع مهارت ها علاقمندند.

از نظر نیویورک تایمز، با این که آموزش این نوع مهارت ها و توانایی ها اهمیت بسیاری برای خبرنگاران و روزنامه نگاران دارد، بسیاری از آنها این نوع مهارت ها را ندارند یا با آنها آشنایی کامل ندارند. 

لیندزی راجرز کوک، سردبیر آموزش خبرنگاری و داستان گویی دیجیتال و آموزش نیویورک تایمز، می نویسد:

«حتی با داشتن برخی از بهترین خبرنگاران داده و گرافیک، ما متوجه این چالش شده ایم که دانش داده ای در اتاق خبرمان   به اندازه ی مطلوبی نیست و وارد خبرنگاری روزمره مان نمی شود. به رغم این واقعیت، نیاز به آشنایی با اعداد و ارقام و داده و آمار، این روزها از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری یافته است. در گذشته، گفته می شد که خبرنگاران به دلیل عدم آشنایی به ریاضیات یا علاقه به آن وارد عرصه ی خبرنگاری شده اند، اما این روزها اعداد و ارقام به دلیل نیاز به داده در گزارش ها، و آشنایی با جزییات بازار بورس، مرکز آمار، و ساختار قضایی کشور، این موضوع اهمیت یافته و شاخص شده است، به ویژه با توجه به وجود نزدیک به دویست و پنجاه هزار مجموعه داده در وبسایت های دولتی در آمریکا. هدف ما این بود که خبرنگارانمان آشنایی عمیق تر و دقیقتری با اعداد و ارقام منابع خبری پیدا کنند. 

برای دسترسی به مواد آموزش خبرنگاری نیویورک تایمز می توانید اینجا کلیک کنید. 

برخی از مواردی را که در این لینک می توانید ببینید، اینجاست:

مهارت های کلی داده نگاری

فهرست کلی دوره ی آموزشی نیویورک تایمز که می توانید برای اتاق خبر خودتان از آن استفاده کنید

اطلاعاتی مربوط به ستون نویسی 

شیوه ی استفاده از داده و گرافیک

شیوه ی کاربرد آمار و استفاده از اعداد و ارقام در گزارش

چگونه می توان در گزارش از اشتباه اجتناب کرد، که برای گزارشگری مفید است. 


این مقاله که ابتدا از سوی نیمن لب منتشر شده بود، با اجازه ی نیمن در وبسایت آی جی نت بازنشر یافته است. 

تصویر اصلی از Unsplash، با مجوز Stéphan Valentin