استفاده از اینستاگرام برای تدوین عکس

نوشته Clothilde Goujard
Oct 30, 2018 در خبرنگاری چند رسانه ای

این مطلب، آخرین بخش از سلسله مطالب مربوط به نقش اینستاگرام در پیشبرد فعالیت حرفه‌‌یی عکاس- خبرنگاران است.

در هفته‌ی اول اکتبر سال ۲۰۱۷، Paul Moakley (پال موکلی) که جانشین سردبیر عکس نشریه‌ی تایم است، بر حساب اینستاگرام مجله‌اش تمرکز کرده بود.

او یک عکاس مجله را به پورتو ریکو فرستاده بود تا از پیامدهای توفان ماریا عکاسی کند و عکاس دیگری را هم به لاس وگاس فرستاده بود تا از عواقب تیراندازی مرگ‌باری که آن‌جا رخ داده بود، عکس بگیرد. در هر دو مورد، عکس‌هایی که این عکاسان می گرفتند، مستقیما در حساب اینستاگرام نشریه منتشر می شد و وقایع جاری را منعکس می کرد. نشریه‌ی تایم یکی از نخستین نشریاتی بود که اینستاگرام خود را فعال کرد و گزارش‌های بسیاری را از این راه به مخاطبانش منتقل می کرد.

موکلی می گوید:‌ «همه‌ی سردبیران‌مان از جمله خودم همه‌ی عکاس- خبرنگاران‌مان را تشویق کردیم تا شخصا در حساب اینستاگرام نشریه فعال شوند و در مورد آن بیاندیشند. وقتی توفان سندی اتفاق افتاد، ما پنج عکاس را به تهیه‌ی گزارش از آن گماردیم و اختیار حساب اینستاگرام را به آن‌ها دادیم. به نظرم ما نخستین نشریه‌ای بودیم که چنین کاری را انجام دادیم.»

بعضی از خبرنگاران با دوربین‌شان عکس می گرفتند و عکس‌ها را روی اینستاگرام می گذاشتند، برخی هم فقط از تلفن همراه استفاده می کردند و همه کار را با آن انجام می دادند. اینستاگرام در ماه سپتامبر اعلام کرد که روزانه پانصد میلیون کاربر فعال دارد. به این دلیل است که موکلی بر استفاده از اینستاگرام برای تبلیغ کار و انتشار عکس و گزارش در سطح وسیع، تاکید دارد. او معتقد است که هر کسی بخواهد در جریان وقایع و 

Pauline Eiferman (پالین ایفرمن) که سردبیر عکس نشریه‌‌ی Roads & Kingdoms است، از اینستاگرام استفاده می کند تا عکاسانی را «فالو» کند که کارشان به نظرش جالب می آید.

او می گوید که دنبال کردن عکاسان در اینستاگرام به او کمک می کند تا آن‌ها را بخشی از شبکه‌ی فعالیت خود کند و کارشان را دنبال کند و زیر نظر داشته باشد، و وقتی زمان مناسب فرا می رسد، به آن‌ها کار می دهد.

خانم آیفرمن می افزاید که این، روش مناسبی برای زیر نظر داشتن تحولات و استعدادهای مناسب در کار حرفه‌‌یی عکاس- خبرنگاری در حین انجام کار روی پروژه‌های دیگر است.

 

تصویر اصلی از فلیکر، با مجوز georgios kaleadis. تصویر دوم از پال موکلی، با مجوز Peter Hapak.