آموزه های خبرنگاری: جلب اعتماد مصاحبه شوندگان

نوشته Jennifer Sizeland
Feb 3, 2022 در خبرنگاری اولیه
Two women talking.

امروز رویداد جهان از هر زمان دیگری تفرقه انگیزتر شده اند. تحولات سیاسی، تداوم همه گیری کرونا، و تشدید بحران محیط زیست در جهان بر خبرنگاری نیز اثر گذاشته اند. ضرورت وجود خبرنگاری خوب، از گذشته بسیار بیشتر شده است.

اکنون از هر زمان دیگری مهمتر است که خبرنگاری با دقت و به شیوه ای کاملا حرفه ای انجام شود. احترام به مصاحبه شوندگان برای جلب اعتماد آنها از اهم نکات خبرنگاری حرفه ای است که در این مطلب به آن می پردازیم.

 

من دوازده سال در صنعت رسانه کار کرده ام و تجربه بسیاری در تهیه گزارش دارم. به تجربه من، اینها برخی از راه های جلب اعتماد مصاحبه شونده هستند. 

نشریه و سیاست آن را برای مصاحبه شوندگان شرح دهید. 

برای برخی ممکن است اهمیتی نداشته باشد که نشریه چه سمت و سوی سیاسی داشته باشد، اما چون برای عده ای مهم است و ممکن است تصمیمشان را پیرامون صحبت با شما بسته به نشریه تان تغییر دهند، بهتر است که از ابتدا خط و جهت نشریه یا رسانه را برای هر کسی که با او گفت و گو می کنید، روشن کنید. 

با پیشینه تان آشنایشان کنید.

این روزها نمی توان مانع جست و جوی افراد برای سوابق و مقالات و گزارش های پیشین شد. معمولا آنچه را که نوشته یا تهیه کرده اید، با جست و جوی اینترنتی پیدا می شود. ممکن است برخی از این کارها چندان خوب نباشند، یا نمونه هایی از بهترین کارهایتان نباشند. به این دلیل است که بهتر آن است نمونه هایی از کارهایتان را به آنها نشان دهید یا برایشان بفرستید تا بیشتر و بهتر با سوابق کاری و گزارش های بهتر شما آشنا شوند. 

رفع نگرانی کنید. 

مردم معمولا به خبرنگاران به عنوان کسانی نگاه می کنند که سوال ها را مطرح می کنند اما این به آن معنا نیست که خودشان نمی توانند سوال کنند. خوب است که از آنها بخواهید که اگر نگرانی دارند یا پرسشی در ذهن، مطرح کنند تا شما بتوانید پاسخگو باشید. شکیبا باشید. 

فقط چون در ابتدا کسی به شما قول مصاحبه نداده، نباید ناامید شوید و تصور کنید دیگر راهی برای گفت و گو با وی وجود ندارد. ممکن است بعد نظرش را تغییر دهد و تصمیم بگیرد که در آینده ای که شاید نزدیک باشد، با شما گفت و گو کند. بخشی از خبرنگاری، صبر است. اگر ناشکیبا باشید و تنها در اندیشه آن باشید که زودتر کارتان را انجام دهید و گزارش را منتشر کنید، نتیجه کار به خوبی کاری که با صبر انجام شده، نخواهد بود. 

 چند توصیه دیگر:

نظر مصاحبه شونده را منعکس کنید. سعی کنید نقل قول هایی که از آنها می کنید، دقیق و مبتنی بر سخنان خودشان باشد. 

ایجاد و حفظ روابط خوب با مصاحبه شوندگان اهمیت بسیاری دارد. راستگویی، درستکاری، حرفه ای گری و تداوم شیوه ای که از ابتدا در پیش گرفته اید، تا انتها باید رعایت شود. 

سوال های مناسب و معنادار مطرح کنید و به پرسش های مصاحبه شوندگان نیز به دقت و صراحت پاسخ دهید. 

وظایف پس از اتمام گزارش را فراموش نکنید.

اگر زاویه گزارش تغییر کرد، حتما به مصاحبه شونده اطلاع دهید تا پیش از انتشار، از آن اطلاع داشته باشند.

به مصاحبه شوندگان نیز بگویید که اگر تغییری در نظراتشان یا تحولی در وضعشان ایجاد شده، پیش از انتشار گزارش به شما اطلاع دهند تا بتوانید به تناسب، گزارش را تغییر دهید. 

مهم است که مراقب مصاحبه شوندگانتان باشید. آنها منابعی هستند که بدون آنها نمی توانید گزارشتان را تهیه کنید. مهم است به خاطر داشته باشید که آنها به شما کمک می کنند و شما به کمک آنها نیاز دارید. هر قدر صادق تر و صریحتر باشید، بیشتر به شما اعتماد خواهند کرد. 

 

تصویر از آنسپلش، عکاس: Windows.