آموزه هایی از پوشش خبری پناهجویان در دوران همه گیری کرونا

نوشته Sarah Abdallah
May 24, 2021 در خبرنگاری بحران
صورة

خبرنگاران خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوران همه گیری ویروس کرونا موفق به تهیه گزارش های خبری اثرگذاری از آوارگان و پناهجویان این مناطق شده اند که میزان آگاهی جهانی را در این خصوص افزایش داده است. 

شرکت کنندگان در یک طرح که از سوی مرکز بین المللی خبرنگاران برگزار شده است، همکاری نزدیکی با خبرنگاران کردند تا به آگاهی رسانی بهتر و موثرتر پیرامون موضوعاتی چون افزایش خشونت جنسی و خشونت خانگی علیه زنان پناهجو در مصر، توسعه سرمایه گذاری بین المللی بر طرح های کمک به مهاجران و پناهجویان در میانه بحران همه گیری کرونا در یمن، تلاش برای آگاهی رسانی و مبارزه با ازدواج زیر سن قانونی پناهجویان سوری در لبنان ومواردی مشابه بپردازند و در این راستا بسیار موفق عمل کرده اند. 

خبرنگارانی که در این دوره های آموزشی و بازآموزی شرکت کردند، آموختند که اطلاعات پیرامون دسترسی به امکانات بهتر بهداشت و تندرستی و شیوه هایی را که دسترسی به این امکانات در میانه بحران کرونا مخدوش شده، در اختیار مخاطبان بگذارند تا پناهجویان و مهاجران راه های بهتر دسترسی به این نوع امکانات را بیاموزند و به آشنایان خود نیز منتقل کنند. 

در پایان این دوره، شرکت کنندگان برای کمک به انجام این نوع فعالیت ها وام بلاعوض دریافت کردند تا بتوانند این خدمات را ارائه دهند، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی بیشتری در این راستا انجام دهند، و به آموزش و کمک حرفه ای به همکاران خود نیز بپردازند، شیوه های اطلاع رسانی بهتر را یاد بگیرند و این شیوه ها را به دیگران نیز آموزش دهند.

آنچه می خوانید، نگاهی است به فعالیت های خبرنگاران منطقه در این راستا. 

Shehata El-sayed خبرنگار مصری است که می گوید زوایای گزارشهایش را به کمک این دوره تعیین کرده و توانسته با روش های بهتر و موثرتر تحقیق پیرامون موضوع گزارش هایش از کارگاه ها و دوره های آموزشی مرکز بین المللی خبرنگاران آشنا شود و راه هایی را برای آشنا کردن مهاجران و پناهجویان برای دسترسی به رسانه ها و وسائل ارتباط جمعی و آگاهی رسانی پیدا کند. 

Mohamed Balti  خبرنگار تونسی است که طی این دوره با راه های بهتری برای تهیه گزارش از آوارگان آشنا شده است. او گزارش ویدیویی جالب توجه و در خوراعتنایی برای رادیو تونس تهیه کرد که روایت یک پناهجوی تونسی بود از ورود موفق به جامعه جدید پیرامونش و هماهنگ کردن خود با محیط تازه ای که اکنون در آن به سر می برد.

Salah Eddine Lemaizi خبرنگاری مراکشی است که می گوید مهمترین نکته ای که طی این دوره آموخته است، بهترین شیوه های مصاحبه کردن است که طی تهیه گزارش از مهاجرت های غیرمتعارف در کازابلانکا به او بسیار کمک کرده است. 

Farah Adnan خبرنگار و مستندسازی است که پیشتر نیز پیرامون مهاجرت و آوارگان گزارش تهیه کرده است اما می گوید شرکت در این دوره به او کمک کرد که پله ها و مراحل گوناگون کار تحقیق پیش از آغاز تهیه مستند را به شکلی بهتر بیاموزد. او طی یک گفتار در پادکستی سی دقیقه ای ویژه خبرنگاری تحقیقی به آموزه های خود پرداخته است که از سوی وبسایت Raseef22 منتشر شده است و امیدوار است که با گوش کردن به این پادکست، شمار بیشتری از خبرنگاران بتوانند شیوه هایی بهتر برای تحقیق، تهیه گزارش تحقیقی و مستندسازی با موضوع پناهجویی و مهاجرت بیاموزند.

Ibtisam Agfer خبرنگاری اهل لیبی است که تجربه اخیر خبرنگاری اش، نخستین تجربه وی از تهیه گزارش از آوارگان و پناهجویان بوده است. او می گوید طی این دوره آموخته است که مهارت ها و آموزه های تازه اش را چگونه در تهیه گزارش های درخوراعتنا و معتبری که از کیفیت بالا و ارزش خبری برخوردار باشند، به کار گیرد. وی می افزاید که این دوره به او یاد داده است که چگونه بر موانع عدم دسترسی فیزیکی و ارتباط رو در رو با پناهجویان اسکان داده شده در ارودگاه ها، که طی دوران بحران شیوع ویروس کرونا موضوع گزارش وی بوده اند، غلبه کند و موفق شود برای پوشش خبری و تهیه گزارش از پناهجویان، با آنها گفت و گو کند. 


تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Phil Botha.