آموزش تشخیص ارتشاء به خبرنگاران نیجریه‌ای

نوشته Patrick Egwu
Feb 27, 2019 در خبرنگاری تحقیقی
Documents

مرکز بین‌المللی خبرنگاری تحقیقی که یک نهاد خبری مستقل و غیرانتفاعی است، به خبرنگاران قدرت و مهارت آن را می دهد که مسئولان کشورشان را پاسخ‌گو قرار دهند و در زمینه‌ی ارتشاء آن‌ها تحقیق و راستی آزمایی کنند.

این نهاد با وام بلاعوض سه ساله‌ای که از بنیاد مک آرتور گرفته، تعدادی خبرنگار را در نیجریه برای راستی آزمایی آماده کرده و به آن‌ها آموزش داده است. 

مدیر این مرکز می گوید که پیش از فعال شدن این برنامه‌ی آموزشی، بیش‌تر خبرنگاران نیجریه ای اطلاع درست و دقیقی از قوانین و مقررات کشور خودشان و نحوه‌ی پاسخ‌گو قرار دادن مسئولان کشورشان نداشتند. 

برای رسیدن به هدف آموزش خبرنگاران، این مرکز تعدادی خبرنگار را از اتاق‌های خبر گوناگون در سراسر نیجریه انتخاب کرد و گرد آورد. 

آموزش این گروه خبرنگار شامل مهارت‌های خبرنگاری تحقیقی، اصول و فنون انجام گفت و گو، شیوه‌‌های استفاده از منابع، خواندن داده، تصویرسازی، و استفاده از فن آوری برای انجام تحقیقات، نحوه‌ی استفاده از اطلاعات عمومی که از سوی منابع و ادارات دولتی در دسترس همگان قرار می گیرد، و روش‌های تشخیص، برملا کردن، و راستی آزمایی ارتشاء و فساد مالی و اقتصادی.  

لاینس اوناه که خبرنگار مستقل است، در میان نخستین گروه تعلیم دیده توسط این مرکز بود. او می گوید که آموزش‌های این دوره، سبب آن شد که گزارش‌های تحقیقی او در مورد بودجه و آثار ارتشاء بر اجتماع، آگاهانه‌تر و حرفه‌ای‌تر تهیه شوند و ذهن او هنگام تهیه‌ی گزارش‌های تحقیقی بازتر شود.

این طرح آموزشی تاکنون نتایج عینی و روشن موفقی داشته و در عمل نیز، به فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران تحقیقی کمک فراوان کرده است.

به دنبال انتشار گزارش تحقیقی تایوا ادبولو، یکی دیگر از خبرنگاران شرکت کننده در این دوره، معاون فرماندار استانی که ادبولو پیرامون ارتشاء مقام‌های دولتی آن تحقیق کرده و گزارش تهیه کرده بود، دستور بررسی و پی گرد خلاف کاری اقتصادی آن مقامات را صادر کرد و نتیجه‌ی کار، آن شد که کسانی که حق‌شان پایمال شده بود، توانستند به حق خود برسند. 

مرکز بین‌المللی خبرنگاری تحقیقی مطالب و مقالات بسیاری را نیز که حاصل کار پژوهشی اعضای آن است، منتشر کرده که از سوی نهادهای رسانه ای گوناگون جهان بازنشر شده است. در بسیاری موارد، طرح‌های خبرنگاری تحقیقی این مرکز توسط گروه‌های چند نفره‌ی خبرنگار اجرا می شود. نمونه‌ای از آن، کار چهار خبرنگار نیجریه‌ای است که  تحقیق بر روی سیاست‌های بهداشت و بیمه‌ی درمانی دولت است، و فعالیت شش خبرنگار دیگر که با تمرکز بر طرحی مربوط به بررسی شماری از برنامه‌های آموزش و انرژی دولت است و با تمرکز بر این دو بخش، گزارشی از آن تهیه و منتشر خواهد شد.

چینوه آگبزی، برنگار دیگری که این دوره‌ی آموزشی را در مرکز بین‌المللی خبرنگاری تحقیقی گذرانده، می گوید پیش از طی کردن این دوره‌ی آموزشی، اطلاع چندانی از جزییات تحقیق و بررسی بودجه نداشته است و اطلاعاتش پیرامون ارتشاء حتی اندک‌تر از دانش بودجه‌ی او بوده است. او می گوید که آموزش‌های این مرکز بوده که به او این اطلاعات را داده و توانایی و مهارت تحقیق و تهیه‌ی گزارش تحقیقی را در خصوص این موضوعات به او بخشیده است. او می افزاید که جدا از این‌ها، او از این دورهی آموزشی، شیوه‌ی کار با داده، راستی آزمایی داده، و کاربرد آن در مراحل تهیه‌ی گزارش تحقیقی را هم فرا گرفته است. 


 تصویر اصلی از آنسپلش، با مجوز Samuel Zeller.