آشنایی با نشریه ای در نیجریه که با محو شدن دستاوردهای زنان مبارزه می کند

Mar 31, 2022 در تنوع
A woman working in her office.

دانش آموزان نیجریه ای در مدرسه می آموزند که  Funmilayo Ransome-Kuti  نخستین زنی بوده که در کشورشان رانندگی کرده است اما فعالیت های سیاسی وی به ندرت مطرح می شود.  Nwanyeruwa زنی دیگر است که  در سال ۱۹۲۹ پیشرو و رهبر هزاران زن معترض پیرامون مالیات بر درآمد بود اما کارهای او نیز اغلب اغماض می شود.

تبعیض جنسیتی بخشی از تار و پود تاریخ نیجریه است. طی برآوردی که سال ۲۰۲۰ توسط نشست جهانی اقتصاد انجام شد، این کشور از میان ۱۵۳ کشوری که شکاف جنسیتی را پر کردند رتبه ۱۲۸ ام را به دست آورد. 

کارشناسان می گویند تلاش ها و دستاوردهای تلاش زنان نیجریه ای تنها زمانی دیده خواهد شد که نیجریه به عنوان کشوری پیشرفته دیده شود و حقوق و کوشش ها و آینده زنان را در نظر بگیرد. 

تغییر دادن روایت

Kiki Mordi خبرنگار تحقیقی نیجریه ای است که از نزدیک دیده که کوشش های زنان در جامعه شان نادیده گرفته می شود. مردی با توجه به شرایط اکنون نیجریه، از خود پرسید که وضعیت پیشین زنان در آن چگونه بوده، به ویژه پیش از اینترنت. با این اندیشه، خانم مردی Document Women (ثبت زنان) را ایجاد کرد که یک طرح رسانه ای است که خوانندگان را با آنچه لازم است پیرامون تبعیض جنسیتی در نیجریه بدانند، آشنا می کند.

این نشریه اینترنتی با محو شدن کوششهای زنان نیجریه ای در جامعه شان مبارزه می کند و به آشکار کردن و بررسی کوشش های موثر آنها در جامعه می پردازد. علاوه بر آن، این نشریه برای زنان فرصتهای شغلی هم فراهم می کند. این نشریه به تقویت صدای زنان می پردازد و اثراتی را که آنها بر جامعه گذاشته اند نشان می دهد. 

«ثبت زنان» می کوشد داستانهایی را بازگو کند که توسط نشریات و رسانه های عادی نیجریه طرح نمی شوند مثل زنانی که به اقلیت های قومی یا مذهبی تعلق دارند، و موضوع ختنه کردن زنان.

در بخشی به نام زنان شاغل این نشریه به آشکار کردن دستاوردهای زنان شاغل در جامعه می پردازد و در بخشی دیگر به نام زنان نمادین فعالیت های زنان استثنایی و موفق را بازگو می کند. این نشریه بخشی دیگر نیز دارد که به همجنسگرایان و اقلیت های دیگر جنسیتی می پردازد و مطالب آن مورد انتقاد قرار می گیرد. 

چالش‌های پیش‌رو 

مردی و همکارانش باید بر موانعی چون ارتشاء و کمبود برق مبارزه می کردند. برای خبرنگارانی که با او همکاری می کنند، نبود داده های کافی در مورد همه گروه های مردم نیجریه، به ویژه زنان، چالش انگیز است. اعداد و ارقام و آماری که منتشر می شود، نماینده واقعیت جامعه، از جمله و به ویژه زنان، نیست.

دیدگاه مردی برای نهاد اینترنتی «ثبت زنان»

مردی امیدوار است که نهاد رسانه ای خود را به یک نشریه سودآور پرخواننده تبدیل کند تا بتواند در محیط رسانه ای نیجریه با نشریات دیگر رقابت کند اما اغلب رسانه ها مردمحور هستند. او می پرسد: «چرا مردم دوست ندارند پیرامون زنان مطلب بخوانند؟»

آینده مؤنث است

مردی و گروه او اهداف بلندپروازانه ای برای توسعه کار نهاد «ثبت زنان» دارند و درصدد حمایت زنان در عرصه های سیاست و فن آوری هستند. همچنین امیدوارند میزان آمار و اطلاعات موجود پیرامون زنان آفریقایی را افزایش دهند.

مردی می گوید که باور وی و همکارانش آن است که داده ها بعدی مهم از داستانگویی هستند و عامل مهم ایجاد تغییر. او می گوید که قصد دارد به همراه تیمش، بزرگترین کتابخانه دیجیتال ویژه زنان را بسازند و می گوید: «هر محصولی که تولید می کنیم با این هدف تولید می شود که توازنی در محیطمان ایجاد کند و کوششی باشد برای تلاش در راستای مبارزه با تبعیض علیه زنان و ناپدید شدن کوشش ها و نتیجه کوشش های آنها.»


تصویر از آنسپلش، عکاس: Brandy Kennedy.