7 رهنمود براي گزارش¬هاي انتخاباتي

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

به موضوع­ها پایبند باشید

مراقب نامزدهايي باشيد که از تاکتيک­هاي زيرکانه­ي روابط عمومي بدون ارتباط با مسايل واقعي انتخاباتي بهره مي­گيرند. بعضي از نامزدها درمي­يابند که در مقايسه با موضع­گيري در باره­ي مسايل مهمي مثل اقتصاد و کار با به راه­انداختن يک کارزار خصمانه بر ضد مخالفين (مسايل ارزشي خصوصي خانوادگي يکي از موضوع­هاي مورد علاقه در اين زمينه است) توجه بيشتري به خود جلب مي­کنند.

از مشاجره­هاي اغراق­آميز حذر کنيد

در غالب روزهايي که خبر داغي رخ نمي­دهد، برخي از گزارشگران و سردبيران به ايجاد يک درگيري بالقوه و سپس مبالغه در باره­ي آن مي­پردازند. بهتر است بدون پخش يک صداي 20 ثانيه­اي يا نوشتن مطلبي آن روز را پشت سر بگذاريد.

زمان برابر براي همه

حساب ميزان مطلب و پوشش (صفحه اول، صفحات داخلي) براي هر يک از نامزدها را بسيار دقيق داشته باشيد. پوشش نابرابر مطمئن­ترين راه براي از دست دادن اعتبار و خواننده است.

رأي دهندگان را فراموش نکنيد

گزارشگران بايد با طرز فکر رأي دهندگان همراه باشند، نه تنها از طريق نظرخواهي و نقل­قول­هاي سريع عابران خياباتي بلکه از طريق بررسي اين که خانواده­ها چگونه در عرصه­ي زندگي دوام مي­آورند.

از تصميم­گيري بر مبناي «نظرخواهي» پرهيز کنيد

نظرخواهي­ها مي­توانند مفيد باشند، اما ممکن است زياده از حد به کار گرفته شوند. به خواننده از طريق گزارش­هاي سَبکِ قديم محلي شامل مصاحبه و پيش­بيني­هاي رأي دهندگان و کارشناسان ميداني بيشتر مي­توان خدمت کرد.

زياده از حد تحليل نکنيد

بخش اعظم نيرو و زمانِ مصروف تحليل تمامي حرکات نامزدها را مي­توان بهتر به کار گرفت، بدين ترتيب که به جاي بيان آرزوهاي يک روياپرداز پشت ميزنشين و داراي نظريات نوساني، به خواننده­ها نظر رأي دهندگان را ارائه کنيم.

از «مشروعيت خزنده» پرهيز کنيد

مشروعيت خزنده زماني رخ مي­دهد که يک سازمان خبري (معمولا غير موثق) خبري مبتني بر يک شايعه يا يک منبع منتشر مي­کند و ساير رسانه­ها از ترس ناديده­گرفتن آن، پيروي مي­کنند. سازمان­هاي خبري بايد در مورد هر شايعه و رسوايي سياسي استاندارد ثابت خودشان را براي پوشش فعاليت­هاي خبرجويانه­ي خودشان (بازبيني دوباره تمام اطلاعات) به کار ببندند. گزارشگر هرگز نبايد تنها به عنوان مجراي اخبار خصوصي و کنترل نشده­ي مربوط به يک نامزد عمل کند، يه ويژه اين که اين اخبار از منبع قابل ترديدي برسند. پيش از شليک تير آغاز به استاندارد بازبيني اطلاعاتتان پايبند باشيد.

(از مقاله­ي توماس وينشيپ، رئيس مرکز بين­المللي روزنامه­نگاران و سردبير پيشين بوستون گلوب. نگارش براي اديتور و پابليشر، 3 اکتبر 1992).