کارگاه و برنامه‌ی برای ترغیب خبرنگاری تجسسی در جاماییکا

نوشتهFarah Mohammed
Oct 12, 2017 در خبرنگاری تحقیقی

جاماییکا که کم‌تر از دو ساعت با جنوب فلوریدا فاصله دارد و به کوبا هم بسیار نزدیک است، اغلب تحت‌الشعاع اخبار همسایگانش قرار می گیرد. با آن که جاماییکا به نداشتن مشکلات عمده شهرت دارد، به فرهنگ سیاسی تفرقه آمیز و ارتشاء بخش دولتی گرفتار است و شماری مشکل اجتماعی دارد که اغلب به آن‌ها بی توجهی می شود. اما جاماییکا در عین حال از فضای آزاد و باز رسانه‌ای برخوردار است، که ویژگی مثبت مهمی در انجام کار مطبوعاتی است و مزایای فراوانی دارد.

National Integrity Action و کانون خبرنگاران جهانی جزایر کاراییب به هم‌راه سرپرست برنامه که خبرنگاری به نام کیت شاپل است، ۲۷ فرد را که هیچ آموزشی در عرصه‌ی خبرنگاری ندیده بودند، از سراسر جاماییکا انتخاب کردند و به آن‌ها راهنمایی‌ها و مهارت‌های لازم را دادند تا بتوانند موضوعات گوناگون خبری را پوشش دهند.

خانم شاپل گفت که شرکت کنندگان در این کارگاه‌ها، موضوع گزارش‌شان را در ابتدای کار انتخاب کردند و تشویق شدند که ایده‌هایی را بر اساس علایق‌شان و محیط زندگی‌شان برای تهیه‌ی گزارش ارائه کنند. 

بعد از این مرحله، شرکت کنندگان با یک راهنما هم‌راه شدند تا طی مدت سه ماه یک گزارش کامل تهیه کنند. 

این برنامه موفقیت آمیز بود و به تهیه‌ی ده گزارش تلویزیونی، رادیویی، و مطبوعاتی منجر شد و به مسائل گوناگونی چون خشونت خانگی، نوع فعالیت پلیس، شرایط و میزان جرم و جنایت، وضع جاده‌های شهری، و موضوعات دیگر پرداخت. شاپل گفت که این، یکی از دشوارترین کارها، و در عین حال موفق‌ترین طرح‌هایی بوده که طی دوران کاری‌اش اجرا کرده است. 

شرکت کنندگان بین ۲۰ و ۴۰ و چند ساله بودند و بخشی از کار و زندگی روزانه‌شان را به تهیه‌ی گزارش و شرکت در این برنامه اختصاص داده بودند. شاپل گفت:‌ «با وجود گرفتاری و بعضا حتی دو شغله بودن شرکت کنندگان، برنامه موفق بود و در نهایت هم برای مراسم رونمایی از حاصل کار، به جای هشتاد نفری که دعوت کرده بودیم و منتظر دیدن‌شان بودیم، دویست نفر در مراسم حاضر شدند.»

شاپل کمبود پول و منابع گوناگون را از سویی، و کمبود یا نبود فرهنگ خبرنگاری را از سوی دیگر، در میان دلایل کمبود میزان انجام خبرنگاری تجسسی می داند و به عدم درک مناسب و کافی اهمیت خبرنگاری تجسسی به عنوان یکی از دلایل عمده‌ی اشاره می کند که این عرصه در جاماییکا به اندازه‌ی کافی رشد و رونق نیافته است. 

خانم شاپل می گوید با این وصف، نه تنها آموزش، بلکه زمان و سرمایه‌ی بیشتری مورد نیاز است تا فرهنگ جوابگویی حاکم شود و کار خبرنگاری تجسسی به شکلی اثرگذار در جاماییکا‌ آغاز شود. 

 

تصویر از فلیکر، با مجوز John Lester.