چند فرصت خبرنگاری برای اقدام در ماه اوت

نوشته IJNet
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

Science of Innovation Summit for Journalists: نشست نوآوری علمی برای خبرنگاران، آخرین مهلت اقدام: ۱۵ اوت 

خبرنگارانی که به پوشش خبری موضوعات علمی و فن آوری علاقمندند، می توانند برای شرکت در این کنفرانس اقدام کنند. این نشست از ۵ تا ۸ نوامبر در دانشگاه شیکاگو برگزار می شود. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید. 

Thomson Foundation Young Journalist Award: رقابت برای دریافت جایزه خبرنگاران جوان بنیاد تامسون، آخرین مهلت اقدام: ۱۸ اوت 

Thomson Foundation یا بنیاد تامسون رقابتی برگزار می کند که طی آن به تعدادی خبرنگار منتخب زیر سی سال جایزه می دهد. این جوایز در ماه نوامبر اهدا خواهد شد و برندگان برای شرکت  در مراسم به لندن سفر خواهند کرد. هزینه سفر به لندن برای شرکت در این مراسم، از سوی بنیاد تامسون تامین خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید. 

UN Global Youth Video Competition on Climate Change: رقابت ویدیویی سازمان ملل با موضوع تغییرات آب و هوای جو زمین، آخرین مهلت اقدام: ۱۸ اوت

خبرنگارانی که بین ۱۸ و ۳۵ سال دارند و به موضوعات زیست محیطی و تغییرات محیط زیست علاقمندند، می توانند ویدیویی برای این رقابت بفرستند. برندگان این رقابت برای کار به عنوان خبرنگاران جوان در بن آلمان انتخاب خواهند شد. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید. 

Alfred Friendly Press Partners Fellowship Deadline: August 31, 2017: فرصت مطالعاتی بنیاد نشریات آلفرد فرندلی، آخرین مهلت اقدام: ۳۱ اوت ۲۰۱۷

با هدف تامین تجربه نوشتن، گزارشگری، و ویراستاری برای خبرنگاران ایجاد شده است. خبرنگاران اینترنتی، مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی از کشورهای در حال توسعه می توانند برای یک برنامه ی سالانه که خبرنگاران را از سراسر جهان و به ویژه از کشورهای در حال توسعه به اتاق های خبر آمریکا می آورد، اقدام کنند. برای اطلاعات بیشتر، اینجا کلیک کنید. 

برای آگاهی از تازه ترین رویدادها و فرصت های خبرنگاری، مشترک هفته نامه ما شوید و توییتر ما را دنبال کنید. 

 

تصویر از فلیکر، با مجوز Hamza Butt.