پادکست آموزشی: گزارشگری حقوق بشر

نوشته David Brewer
Feb 11, 2011 در خبرنگاری اولیه

در این پادکست آموزشی با پنج نکته ساده ولی مهم در گزارشگری حقوق بشر آشنا می شوید.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.