پادکست آموزشی: گزارشگری حقوق بشر

نوشته David Brewer
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

در این پادکست آموزشی با پنج نکته ساده ولی مهم در گزارشگری حقوق بشر آشنا می شوید.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که در راستای ارائه خدمات آموزشی به روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.