پادکست آموزشی: مصاحبه با سیاستمداران

نوشته Don Ray
Oct 30, 2018 در خبرنگاری تحقیقی

مصاحبه با سیاستمداران یک هنر پیچیده است. برای این کار باید از انگیزه بالایی برخوردار باشید، حواستان به ترفندهای مصاحبه شونده باشد و نگذارید که کار شما را دشوار کند. سیاستمداران دوست دارند شما را از موضوع مصاحبه دور کنند.

این پادکست آموزشی پنج نکته ساده ولی مهم در مصاحبه با سیاستمداران را بازگو می کند.

این پادکست یکی از پادکست های ده گانه شبکه بین المللی روزنامه نگاران، آی جی نت، است که برای ارائه روزنامه نگاران فارسی زبان تهیه شده است.