نگارش به انگلیسی واضح

نوشته Anonymous
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

برگ راهنمای مرکز بین­المللی روزنامه­نگاران

نوشتن به زبان دوم طبیعتا مشکل است، اما برای نوشتن به انگلیسی واضح نباید حتما بومی بود. هدف نوشتن قابل فهم است. نیازی به گفتن نیست که نمی­توانید واضح بنویسید مگر اینکه واضح فکر کنید. بنابراین نوشتن را شروع نکنید مگر اینکه موضوع را فهمیده باشید و خلاصه­ای از آنچه می­خواهید بگویید داشته باشید.

یک راه آزمایش «مفهوم بودن» نوشته­تان این است که از چند دوست یا همکار بخواهید مطلب شما را بخوانند و بعد از حافظه به طور خلاصه مطلب شما را بیان کنند. اگر این کار را درست نتوانند انجام بدهند، دو امکان هست:

1 – مطلب شما واضح نبوده است؛ یا

2 – دوستان شما نیاز به کمک دارند.

در اینجا چند رهنمود کلی برای نوشتن اخبار به انگلیسی واضح می­بینید:

همانطوری بنویسید که سخن می­گویید.

وقتی ما حرف می­زنیم، معمولا سریع و مستقیم به اصل مطلب می­رسیم. همانطور بنویسید. از خودتان بپرسید: چه اتفاقی افتاد؟ جواب احتمالا اولین بند نوشته­تان خواهد بود.

از ساختار فاعل- فعل- مفعول برای جمله استفاده کنید.

واضح­ترین جمله در انگلیسی جمله­ای است که از فاعل به فعل و بعد به مفعول می­رسد: «John bought the book» (جان کتاب را خرید) واضحتر از «The book was bought by John» (کتاب توسط جان خریداری شد).

از به کار گرفتن صفت­های غیرلازم خودداری کنید.

صفت­ها در توصیف برای برانگیختن یک حالت یا تصویر مفید هستند، اما در  این کار زیاده­روی نکنید؛ ممکن است خطرناک هم باشند، چون بسیاری از صفتها حاکی از قضاوت هستند. و مشخص بهتر از مبهم است. بهتر است به جای «اتومبیل سیاه تمیز» بگویید «اتومبیل سیاه براق.»

از افعال معلوم استفاده کنید.

کاربرد خلاق ولی دقیق افعال صادقانه­تر از به کار بردن صفت­ها یا قیدهای رنگارنگ و موثرتر از افعال بی­حرکت است. «گزارش او این تصور را باطل کرد...» تاثیر بیشتری دارد تا «گزارش او بر ضد این تصور بود...»

کلمات کوچک بهتر از کلمات بزرگ هستند.

کلمات کوچک انگلیسی واضح و غیرمبهم هستند؛ این بدان معنا نیست که مطلب از هوشمندی کمتری برخوردار است، بلکه می­تواند به این معنا باشد که قابل­فهمتر است.

وقتی تردید دارید، از «گفت» استفاده کنید.

نویسندگان در نقل مطلب از به کارگیری «او گفت» خسته می­شوند. بنابراین، برای تنوع از «بیان کرد»، «اعلام کرد»، «اظهار کرد»، «مدعی شد» و غیره استفاده می­کنند. اما این کار خطرناک است، چون هر یک از این شکل­ها لحن و معنای ظریفی دارند.