نهادی که در نیجریه به سلامت روحی خبرنگاران رسیدگی می کند

نوشته Abiodun Jamiu
Mar 18, 2022 در موضوعات تخصصی
Women conversing with one another

اوت گذشته، خبرنگاری نیجریه ای به نام Alfred Olufemi آلفرد الوفمی برای پوشش خبری تنش در پلاتو، در مرکز آن کشور رفت که طی سالهای اخیر محل تنش بوده و سبب بی ثباتی در کل کشور شده است. 

هفته ای پس از آن که از پلاتو به شهر خود برگشت، الوفمی حس کرد که نمی تواند آنچه را که شاهد آن بوده، از ذهنش بیرون کند و چند روزی از شدت فشار روحی نمی توانست کار کند. 

در نیجریه، بهداشت روانی و مراقبت از آن برای همگان امکان ندارد. حدود ۵۰ میلیون نفر در این کشور از بیماری های روحی رنج می برند در حالی که تنها هشت آسایشگاه روانی در کل کشور هست. 

الوفمی می گوید برای بهبود حالش با دوستانش صحبت کرده و سلامت روانی اش را باز یافته است. اما توان پرداختن هزینه روان درمانی را نداشته است. 

مشکل بیماری روحی به سبب نوع کار خبرنگاران در میان جامعه خبرنگاران رایج است. تحقیقی که از سوی مرکز بین المللی خبرنگاران و مرکز خبرنگاری دیجیتال دانشگاه کلمبیا منتشر شده، نشان می دهد که ۷۰ درصد از ۱۴۰۶ خبرنگاری که در ۱۲۵ کشور به نظرسنجی این پژوهش پاسخ داده بودند، گرفتار مشکلات روحی گوناگون ناشی از نوع و فشار کارشان بودند. 

در نیجریه نیز سلامت روان خبرنگاران در میان اولویت های نهادهای خبری و اتاق های خبر نیست. 

مرکز خبرنگاری، نوآوری و توسعه یا Centre for Journalism, Innovation and Development یا CJID با مشارکت مرکز مطبوعات آزاد (Free Press Unlimited  یا FPU در نیجریه برنامه ای ایجاد کرده اند که در قالب آن برای خبرنگاران امکان برخورداری از خدمات روان درمانی را فراهم می کنند. «بی خبری خوش خبری نیست» نام این برنامه خدماتی است که در غنا و نیجریه به خبرنگارانی که در محیط کار یا به واسطه کارشان دچار مشکلات روحی می شوند، کمک می کند. 

CJID در سال ۲۰۱۹ مشاوره روانی به شماری از خبرنگاران را در نیجریه آغاز کرد و تاکنون تعدادی جلسه مشاوره روانی را برای بیش از یکصد خبرنگار و کارمند رسانه ای در غنا و نیجریه ترتیب داده است و هدفش آن است که همه نهادهای خبری ارائه این نوع خدمات را در میان اولویت های خود قرار دهند تا به بهبود کیفیت کار و نتیجه تلاش های آنها هم کمک شود. 

برگزار کنندگان این برنامه می گویند اتاق های خبری و رسانه ها باید متوجه نوع فشاری باشند که کار خبرنگاری بر کارمندانشان وارد می کند و باید با سخاوت هزینه توجه به سلامت روان آنها و فراهم کردن امکان استراحتشان را بپردازند و در نظر بگیرند که بسیاری از مواقع به سبب فشار شدید کار و ناآرامی روان است که حاصل کار برخی خبرنگاران ممکن است کیفیت خوبی نداشته باشد. 

در میان چالش های این برنامه، متقاعد کردن خبرنگاران و کارکنان رسانه و مطبوعات برای دیدن روانشناس است. 

سی جی آی دی قصد دارد که خدمات خود را به چهار دیگر کشورهای آفریقای غربی نیز گسترش دهد. 

مسئولان این نهاد می گویند امیدوارند به زودی بتوانند با خبرنگاران از نزدیک دیدار کنند و جلسات حضوری رواندرمانی را جایگزین جلسات ویدیویی کنند. آنها می گویند به سرمایه گذاری روی برنامه هایی مشابه برای کمک به سلامت روان خبرنگاران و کوشش برای موافقت کارفرمایان و نهادهای خبری به فراهم کردن این نوع امکانات برای کارکنانشان ادامه خواهند داد. 


تصویر از آنسپلش، عکاس: Christina @ wocintechchat.com.