میزگردی با تمرکز بر چالش‌های رعایت قوانین حق مولف

نوشته Chris Elliott
Oct 30, 2018 در خبرنگاری اولیه

موارد متعدد و پیوسته‌ی نقض حق کپی رایت (حق مولف) طی میزگردی در روز اول مه ۲۰۱۸ با شرکت نمایندگانی از Ethical Journalism Network  (شبکه‌ی اخلاق خبرنگاری) و Federation of African Journalists (فدراسیون خبرنگاران آفریقایی) برگزار شد و به کمپینی برای افزایش آگاهی از حقوق خبرنگاران و نویسندگان انجامید. 

Emmanuel Ebo Hawkson که خبرنگار ۲۷ ساله‌ی سرویس قضایی نشریه‌ی  Daily Graphic در اکراست، معتقد است که این موارد نقض حق مولف، تهدیدی ماهوی به وجود و کار اوست. او برای بیان واقعیاتی که جامعه خبرنگاری امروز، به ویژه در کشورهایی از جمله غنا و چند کشور آفریقایی دیگر، با آن مواجه است، در این میزگرد شرکت کرد. 

مدتی پیش، هاکسون تنها خبرنگاری بود که طی تهیه‌ی گزارش موفق شد در دادگاه مرد جوانی حضور یابد که به جرم کشتن دو شهروند سپاهپوست آمریکایی به مرگ محکوم شد، گزارشی را برای روزنامه‌اش تهیه کرد که در آن روزنامه منتشر شد. تنها چند ساعت پس از انتشار این گزارش، دو شبکه‌‌ی رادیویی آن را کلمه به کلمه، عینا پخش کردند. او می گوید وقتی ساعت شش صبح از خواب بیدار شدیم، دیدیم همه‌ی مطالب صفحه اول روزنامه در دو شبکه رادیویی خوانده شده است. طبیعی است که این سبب زیان مالی روزنامه‌ها می شود چون بعد از پخش این مطالب، کسی حاضر نیست روزنامه بخرد.

Gabriel Baglo که دبیر کل فدراسیون خبرنگاران آفریقایی است، می گوید که نیمی از کسانی که در یک نشست اخیر خبرنگاران از هشت کشور آفریقایی شرکت کرده بودند هیچ آگاهی از قوانین حق مولف نداشتند.

او می گوید که پرداختن به موضوع حق مولف در آفریقا کار دشواری بوده است و در عصر دیجیتال، پی‌گیری قضایی این موضوع ده تا پانزده سال طول می کشد.

Korieh Duodu که وکیل و متخصص رسانه است و در لندن و اکرا کار می کند، یکی از شرکت کنندگان دراین میزگرد پنج نفره است که می گوید حق مولف موضوع کیفیت یا ارزش نیست، بلکه به اصالت کار ارتباط دارد.       

این دوره با هدف آگاهی رسانی و ارتقاء سطح دانش قوانین حق مولف برگزار می شود و دوره‌های آن شامل این موضوعات خواهد بود:

نسخه برداری و استفاده از مطالب دیگر منابع و نیاز به حصول اطمینان از صحت مطالب و احترام به حقوق دیگران.

استفاده از تصاویر و ویدیو و فیلم، و خطراتی که بهره برداری از محتوای تصویری و دستکاری در آن ممکن است متوجه اجتماع رسانه‌ای کند.

چالش‌های همراه با بحث‌های حق مولف در پرونده‌ی در سال ۲۰۱۳ در دادگاهی در آفریقای جنوبی بررسی شد که در آن یک وبسایت اقتصادی، از وبسایت اقتصادی دیگری در هفت مورد طرح شکایت کرده بود. در نهایت دادگاه تنها در یکی از این هفت مورد حق را به شاکی داد و وبسایت مورد شکایت را به پرداخت جریمه موظف کرد.

Ajoa Yeboah-Afari که سردبیری مجرب در اکرا و مدیر نشست سردبیران غنا است، می گوید که عرصه‌ی خبرنگاری در آفریقا به شدت به دستورالعمل نیازمند است. منتسب کردن مطلب و تصویر به کسانی که آن‌ها را تهیه کرده اند، ضروری اما در بسیاری موارد، به ویژه در عصر دیجیتال، مورد بی توجهی قرار می گیرد.

 

طرح حق مولف در آفریقا از سوی Kopinor حمایت مالی می شود.

Chris Elliott مدیرعامل شبکه‌ی خبرنگاری اخلاقی است.

 

تصویر اصلی از The Blue Diamond Gallery با مجوزNick Youngson.

تصاویر دوم و سوم از جلسه‌ی میزگرد در اکرا، غناست که با اجازه‌ی Chris Elliott منتشر شده است.