منابع خبری اچ آی وی برای خبرنگاران رادیویی

نوشته Persianeditor@icfjorg
Oct 30, 2018 در موضوعات تخصصی

سازمان غیر دولتی "شبکه اینترنیوز" یک راهنمای آموزشی در مورد نحوه برگزاری دوره های آموزشی پوشش اچ آی وی برای خبرنگاران رادیویی تهیه کرده است.

تقریبا 70 درصد تمرینات آموزش این دوره، شامل آموزش مهارتهای گزارشگری رادیویی مانند مصاحبه، نوشتن متن گزارش، تدوین دیجیتالی و ضبط صدا است. بقیه این راهنما روی کاربرد زبان و درک بهتر اچ آی وی هنگام تهیه اخبار و گزارشهای آن متمرکز شده است.

بنا به آنچه در مقدمه این راهنمای آنلاین آمده است: "برنامه صداهای محلی معتقد است که خبرنگاران اگر فرصت یابند مهارتهای قصه گویی و گزارشگری خود را بهبود بخشند، می توانند از دانش آچ آی وی در رادیو بهتر استفاده کنند."

این راهنما در وب سایت شبکه اینترنیوز به این نشانی موجود است.

برای اطلاع از زمان انتشار نسخه مکتوب این راهنمای آموزشی، به سارا بارت به نشانی الکترونیک  sara@internews.org ایمیل بزنید.